Sterowanie oświetleniem System 3000 Gira

Sterowanie oświetleniem konwencjonalne lub za pośrednictwem aplikacji Bluetooth

System 3000 Gira oferuje maksymalną elastyczność i komfort zaawansowanego sterowania oświetleniem: sześć różnych modułów nakładanych do obsługi umożliwia łatwą obsługę oraz funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie dla każdego.

 • Przełączanie i ściemnianie światła
 • Ręcznie za pomocą przełącznika i aplikacji lub automatycznie
  za pomocą czujnika ruchu i zegara sterującego
 • Określanie czasów automatycznego włączania
 • Symulacja obecności
 • Możliwość dostosowywania pór włączania do wschodu i zachodu słońca za pośrednictwem funkcji zegara astronomicznego
 • Indywidualne dostosowywanie jasności oświetlenia
 • Funkcja oświetlenia nocnego i hotelowego
 • Różne warianty ramek do wyboru
 • Łatwe uruchamianie

Moduły nakładane do obsługi, przeznaczone do sterowania oświetleniem System 3000 Gira
w szczegółach

Moduły nakładane do obsługi, przeznaczone do sterowania oświetleniem System 3000 Gira, charakteryzują się intuicyjną obsługą i czytelnym oznakowaniem klawiszy. Różne warianty zapewniają indywidualną wygodę obsługi, do wyboru dzięki możliwości przełączania ręcznego, przez moduł nakładany dotykowy, Bluetooth lub eNet. Nawet najprostsze moduły nakładane do obsługi umożliwiają zapisywanie indywidualnej jasności podczas włączania. Funkcje urządzeń z pamięcią i wyświetlaczem sięgają od prostego sterowania czasowego aż po kompleksowe możliwości sterowania za pomocą zegara sterującego Bluetooth. Ustawianie jest łatwe i nie wymaga stosowania żadnych narzędzi bezpośrednio na urządzeniu, natomiast kompleksowe i wygodne programowanie umożliwia aplikacja Gira System 3000 na smartfonie lub tablecie. W ten sam sposób w System 3000 można zaprogramować również czujniki ruchu do automatycznego sterowania oświetleniem.

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Bluetooth Gira

Moduł nakładany dotykowy System 3000 Gira, Gira E2, czysta biel z połyskiem

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Gira

Moduł nakładany do obsługi System 3000, podwójny, Gira

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Gira z symbolami strzałek

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Memory Gira

Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący z wyświetlaczem System 3000 Gira

Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 Bluetooth Gira

Radiowy moduł nakładany do obsługi eNet Memory Gira

Radiowy moduł nakładany do obsługi eNet Memory Gira z symbolami strzałek


Intuicyjna obsługa i programowanie przy użyciu czasowego sterownika żaluzjowego i zegara sterującego System 3000 Gira z wyświetlaczem

System samoczynnie wykrywa element do obsługi zamontowany na module podtynkowym do sterowania oświetleniem. Przyciski dotykowe i kontrastowy, podświetlany wyświetlacz zapewniają niezwykle prostą obsługę zegara sterującego z wyświetlaczem. Funkcje obejmują zakres od bezpośrednich ustawień ręcznych aż po opcje automatycznego sterowania.

Oprócz obsługi ręcznej w celu zaprogramowania czasów przełączeń na cały tydzień można przejąć przyciskiem aktualną godzinę. Ponadto można wprowadzać indywidualne ustawienia w menu, osobno dla dni roboczych oraz weekendów. Przełączanie między czasem letnim i zimowym następuje automatycznie.

 • Ręczne sterowanie oświetleniem
 • Zapis indywidualnej jasności włączania
 • Zegar sterujący: łatwa obsługa i programowanie
 • Szybkie programowanie: zapis aktualnej
  godziny jako czasu przełączania
 • Funkcja blokady do dezaktywacji obsługi wtórnikowej
  i automatycznej
 • Standardowy program czasowy
 • Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C
 • Dokładność zegara na miesiąc: ±10 s
 • Rezerwa zasilania zegara: ok. 4 h

Łatwa obsługa za pomocą aplikacji System 3000 Gira

Zdalne i wygodne programowanie i sterowanie: moduł nakładany do obsługi, przeznaczony do czasowego sterownika żaluzjowego i zegara sterującego System 3000 Bluetooth Gira, to nowy wymiar obsługi oświetlenia. Smartfon lub tablet może teraz przejąć funkcję centrali sterowania. Aplikacja System 3000 Gira zapewnia klarowny ogląd wszystkich ustawień różnych źródeł światła na dużym wyświetlaczu, jak również doskonałą kontrolę nad różne nimi. Ustawione już programy sterowania czasowego można bez problemu skopiować do innych modułów nakładanych do obsługi.

Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 Bluetooth Gira

 • Ręczne sterowanie oświetleniem
 • Zapis indywidualnej jasności włączania
 • Zegar sterujący: łatwa obsługa i programowanie
 • Do 40 indywidualnych punktów czasowych
 • Kopiowanie programowania do innych zegarów sterujących
 • Funkcja blokady do dezaktywacji obsługi wtórnikowej
  i automatycznej
 • Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C
 • Dokładność zegara na miesiąc: ±10 s
 • Rezerwa zasilania zegara: ok. 4 h

Funkcje modułu nakładanego do obsługi System 3000 Bluetooth Gira

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Bluetooth Gira

 • Jeszcze bardziej efektywne sterowanie oświetleniem
 • Szybkie i łatwe uruchamianie za pomocą asystenta instalacji
 • Obsługa i sterowanie czasowe za pomocą urządzenia mobilnego z łączem Bluetooth

 • Łącze Bluetooth do czujnika jasności i temperatury System 3000 BT
 • Temperatura otoczenia: od -5°C do +45°C

System 3000 Gira
Moduł nakładany do obsługi

Niezawodny moduł nakładany do obsługi Standard do ręcznego sterowania oświetleniem. Już samo to urządzenie umożliwia zapis indywidualnego
poziomu ściemniania jako pozycji pośredniej.

 • Ręczne sterowanie oświetleniem
 • Zapis indywidualnej jasności włączania
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C

System 3000 Gira
Moduł nakładany do obsługi, podwójny

Podwójny moduł nakładany do obsługi w połączeniu z dwukanałowymi urządzeniami podtynkowymi umożliwia niezależnie sterowanie ściemnianiem i przełączaniem.

 • Ręczne sterowanie oświetleniem
 • Zapis indywidualnej jasności włączania
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C

System 3000 Gira
Moduł nakładany do obsługi z symbolami strzałek

Symbole strzałek wskazują ustawienie poziomów ściemniania. Również to urządzenie umożliwia zapis indywidualnej jasności włączania.

 • Ręczne sterowanie oświetleniem
 • Zapis indywidualnej jasności włączania
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C

System 3000 Gira
Moduł nakładany do obsługi Memory

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Memory Gira umożliwia nie tylko zapisanie indywidualnego poziomu ściemniania, ale także godzin działania. Jeśli tryb pamięci jest włączony, schemat ten jest powtarzany w cyklu 24-godzinnym. W trybie nocnym diody LED stanu i funkcji nie świecą ciągle – dzięki temu nie zakłócają snu.

 • Ręczne sterowanie oświetleniem
 • Zapis indywidualnego poziomu ściemniania
 • Zapis czasu włączania i wyłączania
 • Powtarzanie w rytmie 24-godzinnym
  przy włączonym trybie pamięci
 • Funkcja blokady do dezaktywacji obsługi wtórnikowej
  i trybu pamięci
 • Tryb nocny: diody stanu i funkcji nie świecą
  ciągle
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C

Moduł nakładany dotykowy System 3000 Gira

Bardzo płaski moduł nakładany dotykowy System 3000 Gira przekonuje ponadczasowo nowoczesnym wzornictwem i komfortowym interfejsem użytkownika. Sterowanie oświetleniem odbywa się intuicyjnie za pomocą trzech przycisków dotykowych i suwaka. Funkcja pamięci umożliwia zapamiętywanie trzech wartości jasności.

 • Ręczne sterowanie oświetleniem poprzez lekkie dotknięcie lub przesunięcie palcem
 • Zapis trzech indywidualnych poziomów ściemniania
 • Listwa LED do wizualizacji jasności
 • Ciągłe lub okresowe wskazywanie stanu
 • Funkcje pamięci do zapisu ustawień
 • Wybór różnych poziomów jasności
 • Bezpośrednie włączanie preferowanej jasności
 • Nowoczesne wzornictwo i płaska konstrukcja jak w przypadku przycisku
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C

Sterownik radiowy eNet System 3000 Gira
Moduł nakładany do obsługi Memory


Sterownik radiowy eNet System 3000 Gira
Moduł nakładany do obsługi Memory
z symbolami strzałek

Posiadane moduły natynkowe System 3000 Gira można z łatwością zastąpić radiowym modułem nakładanym do obsługi eNet Gira lub zamontować je bezpośrednio na urządzeniach podtynkowych System 3000. W połączeniu z radiowym nadajnikiem ściennym eNet można dodać dodatkowy punkt przełączania w pomieszczeniu. Aby zapewnić jeszcze większy komfort, radiowy moduł nakładany do obsługi eNet może być teraz używany również z serwerem eNet Gira w celu umożliwienia sterowania za pośrednictwem smartfona, tabletu lub też sterowania głosowego.

 • Eksploatacja na modułach podtynkowych do oświetlenia
 • Ręczna, radiowa i sterowana czasowo regulacja oświetlenia
 • Zapis czasu włączania i wyłączania. W trybie pamięci te czasy przełączania są powtarzane w rytmie 24-godzinnym.
 • Funkcja blokady blokuje obsługę wtórnikową, radiową i wyłącza tryb pamięci
 • Regulowany tryb nocny. Diody LED stanu i funkcji
  nie świecą ciągle
 • Wskaźnik stanu za pomocą diody LED
 • W połączeniu z serwerem eNet możliwe jest również sterowanie za pomocą smartfona, tabletu lub sterowanie głosowe
 • Całkowicie zaszyfrowane przesyłanie drogą radiową (AES-CCM). Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet od wersji 2.2 (w zależności od modułu podtynkowego)
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C

Czujniki ruchu i obecności

W celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i większego komfortu System 3000 oferuje komponenty do automatycznego, zależnego od ruchu sterowania oświetleniem. Czujniki ruchu i obecności Gira automatycznie włączają oświetlenie w przypadku wykrycia ruchu w polu wykrywania i wyłączają je ponownie po upływie ustawionego czasu opóźnienia – wygodnie i energooszczędnie.

System 3000 Gira
Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m
Standard

System 3000 Gira
Moduł nakładany czujnika ruchu 2,20 m
Standard

Moduł nakładany czujnika ruchu reguluje oświetlenie w zależności od ruchu oraz jasności otoczenia. Włącza on automatycznie oświetlenie w przypadku ruchu w polu wykrywania oraz jeśli jest wystarczająco ciemno. Oświetlenie jest wyłączane,

• gdy ruch nie jest już wykrywany i upłynął dwuminutowy czas opóźnienia lub
• gdy znów jest dostatecznie jasno i upłynął dwuminutowy czas opóźnienia.

Zapewnia to wygodę i oszczędność energii. Moduł nakładany czujnika ruchu ma duże pole wykrywania dzięki specjalnej konstrukcji soczewek.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Automatyczne włączanie oświetlenia, w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia
 • Zakres wykrywania 180°
 • Zaślepka nasadzana do ograniczania zakresu wykrywania (tylko w przypadku wersji 1,10 m)
 • Rozszerzanie zakresu wykrywania za pośrednictwem wtórników
 • Możliwość ustawienia poziomu jasności i czułości w celu włączania
 • Wysokość montażu 1,10 m lub 2,20 m
 • Gira TX_44 również bryzgoszczelne zgodnie z IP44

System 3000 Gira
Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m
Komfort BT


System 3000 Gira
Moduł nakładany czujnika ruchu 2,20 m
Komfort BT

Moduł nakładany czujnika ruchu reguluje oświetlenie w zależności od ruchu oraz jasności otoczenia. Włącza on automatycznie oświetlenie w przypadku ruchu w polu wykrywania oraz jeśli jest wystarczająco ciemno.
Oświetlenie jest wyłączane,

• gdy ruch nie jest już wykrywany i upłynął ustawiony czas opóźnienia lub
• gdy znów jest dostatecznie jasno i upłynął ustawiony czas opóźnienia.

Zapewnia to wygodę i oszczędność energii. Moduł nakładany czujnika ruchu ma duże pole wykrywania dzięki specjalnej konstrukcji soczewek. Ustawienia można wprowadzać wygodnie za pomocą smartfona i aplikacji Gira System 3000.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Automatyczne włączanie oświetlenia, w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia
 • Zakres wykrywania 180°
 • Zaślepka nasadzana do ograniczania zakresu wykrywania (tylko w przypadku wersji 1,10 m)
 • Rozszerzanie zakresu wykrywania za pośrednictwem wtórników
 • Możliwość ustawienia poziomu jasności, czasu opóźnienia i czułości w celu włączania
 • Funkcja klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączaniu
 • Zoptymalizowane zapobieganie włamaniom poprzez symulację obecności i funkcję alarmową
 • Funkcja oświetlenia nocnego i hotelowego
 • Możliwość ustawienia podstawowego natężenia oświetlenia
 • Ustawienia za pomocą smartfona aplikacji Gira System 3000
 • Przełącznik suwakowy lub przycisk do stałego włączenia/wyłączenia
 • Wysokość montażu 2,20 lub 1,10 m
 • Gira TX_44 również bryzgoszczelne zgodnie z IP44

Czujnik ruchu i obecności System 3000
Moduł nakładany 360° BT

Moduł nakładany 360° BT z czujnikiem obecności i ruchu steruje oświetleniem w pomieszczeniach w zależności od ruchu oraz jasności otoczenia. Automatycznie włącza oświetlenie, gdy w polu wykrywania zostanie zarejestrowany ruch, a także gdy jest wystarczająco ciemno. Oświetlenie jest wyłączane,

• gdy ruch nie jest już wykrywany i upłynął ustawiony czas opóźnienia lub
• gdy znów jest dostatecznie jasno i upłynął ustawiony czas opóźnienia.

Zapewnia to wygodę i oszczędność energii. Moduł nakładany 360° BT z czujnikiem obecności i ruchu ma szerokie pole wykrywania dzięki specjalnej konstrukcji soczewek. Wysokości montażu nawet do sześciu metrów umożliwiają zastosowanie w korytarzach i na klatkach schodowych.

Ustawienia można wprowadzać wygodnie za pomocą aplikacji Gira System 3000.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Automatyczne włączanie oświetlenia, w zależności od jasności i ruchu
 • Zakres wykrywania 360° do wysokości montażu maks. sześć metrów
 • Trzy niezależne od siebie czujniki PIR, które można konfigurować oddzielnie
 • Zaślepka nasadzana do ograniczania zakresu wykrywania
 • Rozszerzenie zakresu wykrywania za pomocą grupowania maksymalnie do dziesięciu urządzeń
 • Funkcja klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączaniu
 • Zoptymalizowane zapobieganie włamaniom poprzez symulację obecności i funkcję alarmową
 • Regulacja stałego natężenia oświetlenia w połączeniu ze ściemniaczami podtynkowymi
 • Możliwość stosowania jako czujnik ruchu i obecności
 • Funkcja oświetlenia nocnego
 • Możliwość ustawienia podstawowego natężenia oświetlenia
 • Ustawienia za pomocą smartfona aplikacji Gira System 3000
 • Typowa wysokość montażu: 3 m
 • Pole wykrywania kierunku ruchu stycznego: Ø 20 metrów
 • Pole wykrywania kierunku ruchu promieniowego: Ø 12 metrów

Urządzenia podtynkowe

System modułowy, który składa się z dodatkowych modułów mocy oraz modułów nakładanych do obsługi, oferuje największe pole manewru podczas realizacji różnorodnych funkcji. Możliwa jest zarówno obsługa ręczna jednym przyciskiem sterującym, jak również elektroniczne sterowanie czasowe. Wejścia wtórnikowe umożliwiają również realizację funkcji centralnych, np. za pomocą przycisku Master.

Łączniki i ściemniacze podtynkowe do sterowania oświetleniem

System 3000 Gira
Przekaźnikowy łącznik podtynkowy

Przekaźnikowy łącznik podtynkowy przełącza różne elementy świetlne, np. LED, niskonapięciowe żarówki halogenowe lub fluorescencyjne, oraz silniki. Przycisk TEST ze wskaźnikiem LED umożliwia wygodne ustawianie czasu opóźnienia wyłączenia.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Wejście wtórnikowe dla 2-przewodowego, 3-przewodowego wtórnika podtynkowego i przycisku kołyskowego
 • Funkcja czasu / czasu opóźnienia regulowana za pomocą przycisku TEST
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Przekaźnikowy łącznik podtynkowy, podwójny

W połączeniu z podwójnym modułem nakładanym do obsługi podwójny przekaźnikowy łącznik podtynkowy może poprzez dwa niezależne wyjścia przełączać różne elementy świetlne, np. LED, niskonapięciowe żarówki halogenowe, fluorescencyjne, lub silniki. Dla drugiego wyjścia można aktywować funkcję czasową. W połączeniu z jednym modułem nakładanym do obsługi oba wyjścia są przełączane razem. Dla drugiego wyjścia można ustawić opóźnienie włączenia wynoszące 3 minuty i czas opóźnienia wyłączenia (np. dla światła i wentylatorów w łazience).

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Wejście wtórnikowe dla 2-przewodowego, 3-przewodowego
  wtórnika podtynkowego i przycisku kołyskowego
 • Funkcja czasu / czasu opóźnienia regulowana za pomocą przycisku TEST
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Elektroniczny łącznik podtynkowy

Elektroniczny łącznik podtynkowy włącza żarówki,
lampy halogenowe WN, transformatory elektroniczne lub indukcyjne z lampami halogenowymi lub diodowymi oraz ściemniane żarówki LED HV lub świetlówki kompaktowe. Elektroniczny łącznik podtynkowy może działać z przewodem neutralnym lub bez. Ustawiony tryb pracy jest sygnalizowany przez diodę LED.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Włączanie za pośrednictwem łagodnego startu oszczędzającego lampy
 • Możliwe przyłączenie wtórników
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Podtynkowy przekaźnik impulsowy

Podtynkowy przekaźnik impulsowy w połączeniu z modułem nakładanym do obsługi lub czujnikiem ruchu umożliwia ręczne lub automatyczne sterowanie oświetleniem na klatce schodowej na poszczególnych piętrach. W połączeniu z automatem schodowym REG istniejące instalacje schodowe można przekształcić w automatyczne sterowanie oświetleniem bez konieczności przerabiania instalacji.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Montaż lub doposażenie czujników ruchu na klatce schodowej
 • Proste doposażenie istniejących instalacji 3- lub 4-przewodowych
 • Eksploatacja z automatami schodowymi REG
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Uniwersalny obrotowy ściemniacz podtynkowy do lamp LED
Standard

Uniwersalny obrotowy ściemniacz podtynkowy do lamp LED Standard
włącza i ściemnia oświetlenie. Eksploatacja jest możliwa z przewodem neutralnym
lub bez.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Automatyczne ustawianie trybu eksploatacji odpowiedniego dla obciążenia
 • Włączanie za pośrednictwem łagodnego startu oszczędzającego lampy
 • Możliwość regulacji minimalnej jasności
 • Możliwość zapisania jasności włączania lub ostatniej jasności
 • Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Uniwersalny obrotowy ściemniacz podtynkowy do lamp LED
Komfort

Uniwersalny obrotowy ściemniacz podtynkowy do lamp LED Komfort włącza i ściemnia oświetlenie. Eksploatacja jest możliwa z przewodem neutralnym lub bez. Ściemniacz można wygodnie regulować za pomocą przycisku ściemniania ze wskaźnikiem LED.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Automatyczne lub ręczne ustawianie trybu eksploatacji
  odpowiedniego dla obciążenia
 • Włączanie za pośrednictwem łagodnego startu oszczędzającego lampy
 • Możliwość regulacji minimalnej jasności
 • Możliwość zapisania jasności włączania lub ostatniej jasności
 • Wejście wtórnikowe do podtynkowego wtórnika obrotowego,
  ściemniacza do lamp LED, 2-przewodowego lub
  3-przewodowego wtórnika podtynkowego i przycisku kołyskowego
 • Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Uniwersalny ściemniacz podtynkowy do lamp LED
Standard


System 3000 Gira
Uniwersalny ściemniacz podtynkowy do lamp LED
Komfort

Uniwersalny ściemniacz podtynkowy do lamp LED Standard umożliwia włączanie i ściemnianie oświetlenia. Jako uniwersalny ściemniacz do lamp LED automatycznie dostosowuje się do nacinania lub odcinania fazy. Eksploatacja jest możliwa z przewodem neutralnym lub bez. Ściemniacz można wygodnie regulować za pomocą przycisku ściemniania ze wskaźnikiem LED.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Automatyczne lub ręczne ustawianie trybu eksploatacji odpowiedniego dla obciążenia
 • Możliwość regulacji minimalnej jasności
 • Możliwość zapisania jasności włączania lub ostatniej jasności
 • Wejście wtórnikowe dla 2-przewodowego, 3-przewodowego
  wtórnika podtynkowego i przycisku kołyskowego (tylko Komfort)
 • Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Uniwersalny ściemniacz podtynkowy do lamp LED
Komfort, podwójny

Podwójny uniwersalny ściemniacz podtynkowy do lamp LED Komfort z serii System 3000 umożliwia niezależne przełączanie i ściemnianie dwóch źródeł oświetlenia. Nadaje się do zwykłych elementów świetlnych, w tym żarówek LED. Obsługa za pomocą innych modułów nakładanych (czujniki ruchu, zegary sterujące itp.) z oferty System 3000 odpowiada zasadniczo obsłudze za pomocą modułu nakładanego do obsługi.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Automatyczne lub ręczne ustawianie trybu eksploatacji odpowiedniego dla obciążenia
 • Możliwość regulacji minimalnej jasności
 • Możliwość zapisania jasności włączania lub ostatniej jasności
 • 3-przewodowy wtórnik umożliwia niezależne ściemnianie obu kanałów
 • Wejście wtórnikowe dla 2-przewodowego, 3-przewodowego wtórnika podtynkowego i przycisku kołyskowego
 • Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Ściemniacz uniwersalny do lamp LED Mini

Ściemniacz uniwersalny do lamp LED Mini umożliwia
włączanie i ściemnianie oświetlenia. Eksploatacja jest możliwa z przewodem
neutralnym lub bez. Obsługa odbywa się za pomocą 2-przewodowego lub 3-przewodowego wtórnika podtynkowego z modułem nakładanym do obsługi, przyciskiem kołyskowym lub podtynkowym wtórnikiem obrotowym do ściemniaczy do lamp LED.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Automatyczne lub ręczne ustawianie trybu eksploatacji odpowiedniego dla obciążenia
 • Ustawiony tryb pracy jest sygnalizowany za pomocą diody
 • Możliwość zapisania jasności włączania lub ostatniej jasności
 • Możliwość regulacji minimalnej jasności
 • Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Ściemniacz uniwersalny do lamp LED REG

Ściemniacz uniwersalny do lamp LED REG umożliwia włączanie i ściemnianie oświetlenia. Zaleta: podczas remontu nie trzeba układać nowych kabli. Można go zamontować bezpośrednio w istniejącej instalacji. Wymagane komponenty znikają centralnie w podrozdzielni. Ściemniacz REG jest montowany w podrozdzielni na szynach montażowych EN 60715.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Obsługa odbywa się za pomocą 2-przewodowego lub 3-przewodowego wtórnika podtynkowego z modułem nakładanym do obsługi, przycisku kołyskowego lub podtynkowego wtórnika obrotowego do ściemniaczy do lamp LED
 • Automatyczne lub ręczne ustawianie trybu eksploatacji odpowiedniego dla obciążenia
 • Ustawiony tryb pracy jest sygnalizowany za pomocą diody
 • Włączanie za pośrednictwem łagodnego startu oszczędzającego lampy
 • Możliwość zapisania jasności włączania lub ostatniej jasności
 • Możliwość regulacji minimalnej jasności
 • Montaż w podrozdzielni na szynach montażowych
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Uniwersalny dodatkowy moduł mocy LED
REG

Uniwersalny dodatkowy moduł mocy LED REG jest modułowym rozszerzeniem w zależności od wymaganej mocy ściemniaczy. Umożliwia również wygodne przełączanie i ściemnianie elementów diodowych. Dodatkowy moduł mocy jest obsługiwany za pomocą poprzedzającego ściemniacza.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Do ściemniacza można podłączyć kilka uniwersalnych dodatkowych modułów mocy LED REG
 • Możliwość stosowania również ze ściemniaczami podtynkowymi

 • Przyłączone odbiorniki są zasilane przez wspólny
  przewód zasilania
 • Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • Montaż w podrozdzielni na szynach montażowych
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Moduł sterujący DALI Power
Urządzenie podtynkowe

Jednokanałowy moduł sterujący DALI Power do zastosowania podtynkowego steruje oprawami z interfejsem DALI oraz statecznikami DALI z funkcją Tunable White i bez niej. Obsługa odbywa się za pomocą modułów do obsługi lub zegarów sterujących albo czujników ruchu i obecności Gira.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Eksploatacja z napięciem sieciowym (eksploatacja aktywna)
 • Urządzenie zapewnia podczas aktywnej eksploatacji niezbędny prąd sterujący dla 18 urządzeń DALI (możliwość rozszerzenia do 72)
 • Włączanie z ostatnio ustawioną lub zapisaną jasnością/temperaturą barwową
 • Zakres temperatur barwowych od 2000 do 10 000 K
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Wtórnik podtynkowy 2-przewodowy

Wtórnik podtynkowy 2-przewodowy służy do przełączania i ściemniania oświetlenia. Wtórnik ma zawsze tyle samo funkcji co moduł nakładany w punkcie głównym. Eksploatacja jest możliwa w połączeniu z modułem nakładanym do obsługi.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Możliwość łączenia tylko z modułem nakładanym do obsługi z symbolami strzałki lub bez
 • Konfiguracja dodatkowych urządzeń do obsługi, przeznaczonych do sterowania funkcjami Systemu 3000 Gira
 • Do punktu głównego można podłączyć dowolną liczbę 2-przewodowych wtórników podtynkowych – całkowita długość przewodu może wynosić maksymalnie 100 m
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Wtórnik podtynkowy 3-przewodowy

Wtórnik podtynkowy 3-przewodowy oferuje
w zależności od modułu nakładanego i podtynkowego w punkcie głównym
najróżniejsze funkcje. Wtórnik ma zawsze tyle samo funkcji co moduł nakładany w punkcie głównym.
Eksploatacja odbywa się za pomocą modułów nakładanych z serii System 3000 Gira.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Możliwość łączenia ze wszystkimi modułami nakładanymi
 • Rozszerzenie pola wykrywania
  czujników ruchu
 • Steruje maksymalnie pięcioma punktami głównymi w funkcji centralnej

 • Do jednego lub kilku punktów głównych można podłączyć do dziesięciu 3-przewodowych wtórników podtynkowych, a w przypadku oddzielnego ułożenia przewodu wtórnikowego i zasilającego do dziesięciu 3-przewodowych wtórników podtynkowych

 • Całkowita długość przewodu maks. 100 m
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

System 3000 Gira
Podtynkowy wtórnik obrotowy
3-przewodowy do ściemniacza do lamp LED

3-przewodowy podtynkowy wtórnik obrotowy umożliwia sterowanie wszystkimi ściemniaczami System 3000 z wejściem wtórnikowym.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Obsługa jest identyczna jak w przypadku uniwersalnego obrotowego ściemniacza podtynkowego do lamp LED
 • Do jednego lub kilku punktów głównych można podłączyć do pięciu podtynkowych wtórników obrotowych
 • Całkowita długość przewodu maks. 100 m
 • AC 230 V, 50/60 Hz
 • Znak VDE
 • Zaciski śrubowe

Łatwy i elastyczny montaż

System 3000 Gira ma wiele praktycznych funkcji ułatwiających instalację i uruchomienie. Dzięki głębokości zabudowy wynoszącej zaledwie 24 mm nowe moduły podtynkowe pozostawiają więcej miejsca w puszkach podtynkowych, ułatwiając wykonanie okablowania. Wpuszczane łapki montażowe ułatwiają instalację i zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa. Uruchomienie przyłączonych odbiorników jest możliwe za pomocą przycisku testowego, zapewniającego kontrolę działania bez modułu nakładanego do obsługi. W zależności od modułu nakładanego do obsługi pobór mocy samych urządzeń wynosi zaledwie od 0,2 W do 0,5 W.

Instrukcje obsługi i montażu można pobrać szybko i łatwo za pośrednictwem linku.

Kroki montażowe

Wpuszczane łapki montażowe ułatwiają montaż urządzeń podtynkowych w puszce podtynkowej. Dzięki głębokości zabudowy wynoszącej zaledwie 24 mm pozostawiają one wiele miejsca w puszce podtynkowej, ułatwiając wykonanie okablowania.

Wybraną ramkę należy zamontować na urządzeniu podtynkowym, a następnie zamontować moduł nakładany do obsługi.

Ramka i moduł nakładany do obsługi tworzą na ścianie harmonijną całość. System Gira z dziesięcioma programami stylistycznymi i ponad 75 wariantami ramek otwiera różnorodne możliwości aranżacyjne.

Do pobrania

Broszury

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 85

PDF, 1,9 MB

Download

Sterowanie oświetleniem Moduły nakładane do obsługi Czujnik ruchu Urządzenia podtynkowe Instalacja Pliki do pobrania