Terugroepactie van wandcontactdozen met verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”)

Afbeelding: Voorbeeld van de afdekking van een Gira wandcontactdoos met verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”), herkenbaar aan het ingegraveerde kinderbeveiligingssymbool

Ons testlaboratorium heeft vastgesteld dat de contactdoosafdekkingen met verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”) die in de periode van 09-12-2014 tot 26-01-2016 via diverse elektrotechnische groothandels door Gira zijn verkocht, gebreken kunnen hebben. Recente tests hebben aangetoond dat de voorziening in de afdekking van de wandcontactdoos die de verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”) mogelijk maakt, de zogenaamde “shutter”, mogelijkerwijs niet altijd zelfstandig sluit. Deze fout kan ertoe leiden dat onjuiste omgang met de wandcontactdoos – bijvoorbeeld wanneer geleidende materialen in de contactdoos worden gestoken – net als bij gebruikelijke wandcontactdozen zonder verhoogde aanrakingsbeveiliging een elektrische schok met ernstig, mogelijk zelfs levensgevaarlijk letsel tot gevolg kan hebben.

Let er goed op dat tot de vervanging van de afdekkingen risico lopende personen, met name kinderen, in uw huishouden of uw instelling geen geleidende materialen in de wandcontactdozen kunnen steken.


Veiligheid heeft bij Gira de hoogste prioriteit. Daarom roepen wij uit voorzorg de betroffen contactdoosafdekkingen met verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”) terug, die in de periode van 09-12-2014 tot 26-01-2016 zijn verkocht.

Oproep aan klanten:
Neem onmiddellijk contact op met uw elektrotechnisch installateur of dealer, indien u in de bovengenoemde periode de betrokken producten heeft gekocht en/of er dergelijke producten bij u geïnstalleerd zijn. De elektromonteur stelt u in kennis of uw afdekkingen betroffen zijn. Hij zal u verder helpen en kan na een functietest de door de terugroepactie betroffen afdekkingen kosteloos vervangen door een nieuwe afdekking met een correct werkende verhoogde aanrakingsbeveiliging.

Probeer in geen geval de afdekking van de contactdoos zelf te vervangen!


Wij willen uitdrukkelijk duidelijk maken: niet de wandcontactdozen zelf, maar alleen de “shutters” in de afdekkingen zijn betroffen. Dit betekent: De stroomtoevoer bij de wandcontactdozen is niet verminderd. De wandcontactdozen zelf werken correct en garanderen bij juist gebruik de normale aanrakingsbeveiliging die geldt bij elke gangbare wandcontactdoos. Ze kunnen verder worden gebruikt. Alleen de verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”) kan niet worden gegarandeerd.


Om welke wandcontactdozen met verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”) gaat het?

Bij de betroffen wandcontactdozen met verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”) gaat het uitsluitend om de wandcontactdozen die in de periode van 09-12-2014 tot 26-01-2016 via diverse elektrotechnische groothandels door Gira zijn verkocht. Welke producten in de desbetreffende periode betroffen zijn, staat vermeld in de lijsten die u kunt downloaden.

Artikellijst downloaden (PDF)

Artikellijst downloaden (Excel)

Afbeeldingen downloaden


Elektromonteurs bij u in de buurt

Competent advies en vakkundige installatie zijn onontbeerlijk voor een moderne elektrische installatie in huis. Neem onmiddellijk contact op met uw elektromonteur, indien u in de bovengenoemde periode de betroffen producten heeft gekocht en/of er dergelijke producten bij u geïnstalleerd zijn. De elektromonteur stelt u in kennis of uw afdekkingen betroffen zijn.


Procedure voor de elektrotechnische groothandel en elektrotechnische installatiebedrijven

Hier kunt u de procedures downloaden in het kader van de terugroepactie van wandcontactdozen met verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”), bedoeld voor de elektrotechnische groothandel en elektrotechnische installatiebedrijven die deze procedures dienen op te volgen.

Download voor elektrotechnische groothandel

Download voor elektrotechnische installatiebedrijven


Persbericht en veiligheidswaarschuwing

Hier kunt u het persbericht en belangrijke veiligheidswaarschuwingen downloaden.

Persbericht downloaden

Veiligheidswaarschuwing downloaden


Formulier voor de contactdoosvervanging en vervangingsprotocol voor de elektrotechnische groothandel en elektrotechnische installatiebedrijven

Hier kunnen de elektrotechnische groothandel en elektrotechnische installatiebedrijven het formulier voor de contactdoosvervanging, het vervangingsprotocol en de hand-out voor de consument downloaden.

Formulier voor de contactdoosvervanging*

Vervangingsprotocol

Hand-out voor consument na functietest

*Om het formulier voor de contactdoosvervanging te kunnen downloaden heeft u Adobe Reader voor uw browser nodig. Adobe Reader kunt u downloaden via: https://get.adobe.com/de/reader/


Contact

Voor het beantwoorden van uw vragen, is Gira bereikbaar via de volgende hotline (maandag t/m vrijdag, 08.00 t/m 17.00 uur):

Tel. +49-2195-602-6868 (verbindingskosten afhankelijk van de netwerkexploitant/provider)

E-mail: rueckruf@gira.de
E-mail elektrotechnische groothandel: fgh.rueckruf@gira.de
E-mail installatiebedrijven: em.rueckruf@gira.de


Wij vragen u om begrip voor deze uit voorzorg getroffen terugroepmaatregel!
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG


Veelgestelde vragen en de antwoorden hierop

Hoe herken ik een Gira wandcontactdoos met verhoogde aanraakbeveiliging (‘kinderbeveiliging’)?

De Gira wandcontactdoos met verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”) is te herkennen aan het ingegraveerde kinderbeveiligingssymbool (zie afbeelding hierboven).

Hoe gaat het teruggeven in zijn werk?

Neem onmiddellijk contact op met uw elektromonteur of installateur, indien u in de bovengenoemde periode de betroffen producten heeft gekocht en/of er dergelijke producten bij u geïnstalleerd zijn. De elektromonteur stelt u in kennis of uw afdekkingen betroffen zijn. Hij zal u verder helpen en kan na een functietest de door de terugroepactie betroffen afdekkingen kosteloos vervangen door een nieuwe afdekking met een correct werkende aanrakingsbeveiliging.

Ik heb wandcontactdozen van Gira. Hoe kom ik te weten of mijn wandcontactdozen defect zijn?

Als u in de periode van 09-12-2014 tot en met 26-01-2016 een Gira wandcontactdoos met verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”) bij een elektromonteur gekocht heeft en/of deze bij u geïnstalleerd zijn, dan kan het zijn dat deze een defect vertonen. Neem dan direct contact op met uw elektrotechnisch installateur. Hij zal u helpen en kan u na zijn controle ook vertellen of de afdekkingen van uw wandcontactdozen onder de terugroeping vallen. Dit is de beste, snelste en veiligste manier!

Loop ik gevaar als ik de wandcontactdoos gebruik? Zijn de wandcontactdozen nu niet meer veilig?

Niet de wandcontactdozen zelf, maar alleen de “shutters” in de afdekkingen – een shutter is de component die voor de verhoogde aanrakingsveiligheid zorgt – zijn betroffen. Deze shutter sluit mogelijkerwijs niet altijd zelfstandig. Dit betekent: u alleen bij een ondeskundige omgang met de contactdoos, bijv. als geleidend materiaal in de wandcontactdoos wordt gestoken, een elektrische schok kunt krijgen (net als bij elke gebruikelijke contactdoos zonder verhoogde aanrakingsbeveiliging). De wandcontactdozen zelf werken correct en garanderen bij juist gebruik de normale aanrakingsbeveiliging die geldt bij elke gangbare wandcontactdoos. Ze kunnen verder worden gebruikt. Alleen de verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”) kan niet worden gegarandeerd.

Bij mij thuis wonen kinderen. Hoe bescherm ik ze tegen dit gevaar?

Let er goed op dat tot de test en tot de betroffen afdekkingen zijn vervangen risico lopende personen, met name kinderen, in uw huishouden of uw instelling geen geleidende materialen in de wandcontactdozen kunnen steken.

Moet ik bang zijn om een elektrische schok te krijgen of dat de leidingen in mijn huis beschadigd raken?

De stroomtoevoer bij de wandcontactdozen is niet verminderd. De wandcontactdozen zelf werken correct en garanderen bij juist gebruik de normale aanrakingsbeveiliging die geldt bij elke gangbare wandcontactdoos. Ze kunnen verder worden gebruikt. Alleen de verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”) kan niet worden gegarandeerd. U hoeft niet bang te zijn dat uw leidingen in huis kapot gaan.

Kan ik de wandcontactdoos ook zelf vervangen? Indien ja, waar stuur ik de wandcontactdoos dan naartoe? Waar krijg ik een vervangend product?

Probeer in geen geval de afdekking van de contactdoos zelf te vervangen! Neem contact op met uw elektromonteur. Deze zal uw wandcontactdoos testen, eventueel bij u voor een vervanging van de contactdoosafdekking zorgen en u vakkundig advies geven.

 

Moet ik de vervanging zelf organiseren/betalen? Wie belt de elektrotechnische installateur? Wat doe ik als mijn elektrotechnisch installateur niet meer beschikbaar is?

U dient alleen contact op te nemen met de elektrotechnische installateur die de wandcontactdoos bij u heeft geïnstalleerd. Aan de test en een mogelijke vervanging van de afdekkingen met verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”) die onder de terugroepactie vallen, zijn voor u geen kosten verbonden. De test en de eventuele vervanging moeten door een elektrotechnisch installatiebedrijf uitgevoerd worden. Voor zover het om kosten gaat waarvan de noodzakelijkheid kan worden aangetoond, worden deze tussen Gira en het elektrotechnische installatiebedrijf verrekend. Mocht uw contactpersoon niet meer beschikbaar zijn, dan kunt u onder de volgende link uit andere elektrotechnische installatiebedrijven kiezen, die de test en een mogelijke vervanging voor u kunnen uitvoeren: www.partner.gira.nl/bezugsquellen

Moet de hele wandcontactdoos of alleen de afdekking worden vervangen? Hoe lang duurt zo'n vervanging van de wandcontactdoos?

Omdat het probleem een defect aan de afdekking van de wandcontactdoos is, kunt u een elektrotechnische installateur – nadat hij een test heeft uitgevoerd – een betroffen afdekking gewoon laten vervangen. Neem contact op met uw elektrotechnische installateur die dan voor u de test kan uitvoeren en eventueel de contactdoosafdekking kan vervangen. Met hem kunt u vervolgens een afspraak maken.

Wat is precies het probleem met het product? Is de oorzaak voor het defect al bekend? Kan het probleem nog een keer optreden?

Gira heeft geconstateerd dat bepaalde contactdoosafdekkingen met verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”) mogelijk gebreken kunnen vertonen. Recente tests hebben aangetoond dat de voorziening die de verhoogde aanrakingsbeveiliging (“kinderbeveiliging”) mogelijk maakt, de zogenaamde “shutter”, mogelijkerwijs niet altijd zelfstandig sluit. Dit betekent: de verhoogde aanrakingsbeveiliging niet is gewaarborgd wanneer bijvoorbeeld geleidend materiaal in de wandcontactdoos wordt gestoken. In dit geval kunt u (net als bij elke gebruikelijke wandcontactdoos zonder verhoogde aanrakingsbeveiliging) een elektrische schok krijgen. Om dit gevaar tegen te gaan, heeft Gira uit voorzorg besloten om de betroffen contactdoosafdekkingen terug te roepen. Veiligheid heeft voor Gira immers de hoogste prioriteit.
In ruil voor de test en, indien nodig, de vervanging van de betrokken contactdoosafdekking ontvangt u een nieuwe en perfecte afdekking met een correct functionerende aanraakbeveiliging. Verdere controles zijn daarom niet meer nodig.

Onze kleine kinderen spelen vaak met hun vriendjes bij ons thuis. Wie is er aansprakelijk als er iets door een defecte wandcontactdoos gebeurt?

Laat kinderen niet in de buurt van de wandcontactdozen komen die in de periode 09-12-2014 tot en met 26-01-2016 zijn geleverd of geïnstalleerd. Neem contact op met uw elektromonteur. Deze kan voor u onderzoeken of de afdekkingen onder de terugroepactie vallen. Na het uitvoeren van een test en een eventuele vervanging van de afdekkingen zijn de betroffen wandcontactdozen natuurlijk ook weer uitgerust met een optimaal werkende verhoogde aanrakingsbeveiliging.

Indien u er bewust voor kiest om geen test te laten uitvoeren en een nodige vervanging van de afdekking niet te laten plaatsvinden, is het mogelijk dat de garantie hierdoor komt te vervallen, zolang een eventuele beschadiging direct het gevolg is van een defecte verhoogde aanrakingsbeveiliging. Mogelijk is het dat u in zo'n geval zelf aansprakelijk bent voor de schade.