Akcja wycofania gniazd wtyczkowych z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”)

Ilustracja: Przykładowa osłona gniazda wtyczkowego Gira z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”), rozpoznawalna po wytłoczonym symbolu zabezpieczenia przed dziećmi

Nasze laboratorium badawcze stwierdziło, że osłony gniazd wtyczkowych z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”), które w okresie od 09.12.2014 do 26.01.2016 r. były sprzedawane przez Gira za pośrednictwem różnych hurtowni elektrycznych, mogą wykazywać pewne wady. Bieżące kontrole wykazały, że element w osłonie gniazda wtyczkowego, który umożliwia zaawansowaną ochronę przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”), tzw. „shutter”, może nie zawsze zamykać się samoczynnie. Błąd może spowodować, że nieprawidłowe manipulowanie gniazdem wtyczkowym, np. wkładanie do niego materiałów przewodzących elektryczność, może skutkować, tak jak w przypadku zwykłych gniazd wtyczkowych bez zaawansowanej ochrony przed dotknięciem, porażeniem prądem z poważnymi, a nawet śmiertelnymi obrażeniami ciała.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby do chwili wymiany osłon zagrożone osoby, a zwłaszcza dzieci, nie wkładały żadnych materiałów przewodzących prąd do gniazd wtyczkowych zainstalowanych w gospodarstwie domowym lub innych miejscach.


Bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet dla firmy Gira. Z tego względu wzywamy prewencyjnie do zwrotu osłon gniazd wtyczkowych z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”), których może dotyczyć ten problem, a które zostały sprzedane w okresie od 09.12.2014 r. do 26.01.2016 r.

Wezwanie do klientów:
Prosimy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą firmą elektroinstalacyjną lub specjalistycznym sklepem elektrycznym, jeśli produkt, o którym mowa, został zakupiony i/lub zainstalowany w podanym wyżej okresie. Firma elektroinstalacyjna poinformuje, czy posiadane przez Państwa osłony są objęte niniejszą akcją. Po wykonaniu kontroli pomoże ona Państwu bezpłatnie wymienić osłony objęte akcją wycofania na nowe, posiadające sprawnie działającą zaawansowaną ochronę przed dotknięciem.

W żadnym wypadku nie należy próbować samodzielnej wymiany osłony gniazda wtyczkowego!


Pragnęlibyśmy wyraźnie zaznaczyć: Problem nie dotyczy samych gniazd wtyczkowych, lecz tylko zabezpieczeń przed dotknięciem (shutter) w osłonach. Oznacza to, że Dopływ prądu do gniazd wtyczkowych nie jest zakłócony. Same gniazda wtyczkowe są w pełni sprawne i zapewniają – przy prawidłowym stosowaniu – standardową ochronę przed dotknięciem jak każde gniazdo tego typu. Mogą być zatem nadal używane. Jedynie zaawansowana ochrona przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) może nie być sprawna.


Które gniazda wtyczkowe z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) są objęte akcją?

Gniazda wtyczkowe z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczeniem przed dziećmi”) objęte niniejszą akcją były sprzedawane wyłącznie w okresie od 09.12.2014 r. do 26.01.2016 r. za pośrednictwem różnych hurtowni elektrycznych. Dokładny wykaz produktów, które zostały sprzedane w tym okresie i mogą być objęte akcją, można znaleźć w podanych niżej wykazach do pobrania.

Pobierz wykaz artykułów (PDF)

Pobierz wykaz artykułów (Excel)

Pobierz ilustracje


Szukaj najbliższej firmy elektroinstalacyjnej

Profesjonalny montaż i kompetentne doradztwo są niezbędnymi warunkami prawidłowego funkcjonowania domowych instalacji elektrycznych. Dlatego prosimy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą firmą elektroinstalacyjną, jeśli we wskazanym wyżej okresie zakupili Państwo i/lub zamontowano u Państwa produkty objęte akcją. Firma elektroinstalacyjna udzieli informacji, czy posiadane przez Państwa osłony są objęte akcją.


Instrukcja postępowania dla hurtowni elektrycznych i zakładów elektroinstalacyjnych

W tym miejscu można pobrać instrukcję postępowania dotyczącą akcji wycofania gniazd wtyczkowych z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”), przeznaczoną dla hurtowni elektrycznych i zakładów elektroinstalacyjnych.

Materiały do pobrania dla hurtowni elektrycznych

Materiały do pobrania dla zakładów elektroinstalacyjnych


Komunikat prasowy i wskazówka dot. bezpieczeństwa

W tym miejscu można pobrać komunikat prasowy oraz ważne wskazówki dot. bezpieczeństwa.

Pobierz komunikat prasowy

Pobierz wskazówkę dot. bezpieczeństwa


Formularz i protokół wymiany dla hurtowni elektrycznych i zakładów elektroinstalacyjnych

Tutaj można pobrać formularz i protokół wymiany dla hurtowni elektrycznych i zakładów elektroinstalacyjnych w celu odpowiedniego przeprowadzenia akcji, jak również ulotki dla klientów końcowych.

Formularz wymiany*

Protokół wymiany

Ulotka dla klientów końcowych po sprawdzeniu

*Do pobrania formularza wymiany niezbędny jest program Adobe Reader, kompatybilny z Państwa przeglądarką. Program ten można pobrać, korzystając z następującego linka: https://get.adobe.com/de/reader/


Kontakt

Odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania firma Gira udzieli pod podanym poniżej numerem infolinii (czynna od poniedziałku do piątku, od godziny 08.00 do 17.00):

Tel. +49-2195-602-6868 (koszty połączenia zależne od operatora sieci)

E-mail: rueckruf@gira.de
E-mail dla hurtowni elektrycznych: fgh.rueckruf@gira.de
E-mail dla zakładów elektroinstalacyjnych: em.rueckruf@gira.de


Dziękujemy za zrozumienie dla niniejszej prewencyjnej akcji wycofania wadliwych produktów!
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG


Często zadawane pytania oraz odpowiedzi

Jak rozpoznam gniazdo wtyczkowe Gira z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”)?

Osłona gniazda wtyczkowego Gira z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) rozpoznawalna jest po wytłoczonym w górnej części symbolu zabezpieczenia przed dziećmi (patrz ilustracja u góry).

Jak przebiega procedura zwrotów?

Prosimy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą firmą elektroinstalacyjną lub specjalistycznym sklepem elektrycznym, jeśli produkt, o którym mowa, został zakupiony i/lub zainstalowany w podanym wyżej okresie. Firma elektroinstalacyjna udzieli informacji, czy posiadane przez Państwa osłony są objęte akcją. Po kontroli działania pomoże ona Państwu bezpłatnie wymienić osłony objęte akcją na nowe, posiadające sprawnie działającą zaawansowaną ochronę przed dotknięciem.

Posiadam gniazda wtyczkowe firmy Gira. W jaki sposób mam ustalić, czy moje gniazda wtyczkowe są wadliwe?

Potencjalnie problem dotyczy tych klientów, którzy w okresie od 09.12.2014 r. do 26.01.2016 r. zakupili i/lub zlecili firmie elektroinstalacyjnej montaż gniazd wtyczkowych Gira z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”). Prosimy zwrócić się niezwłocznie do właściwej firmy elektroinstalacyjnej. Pomoże ona Państwu, sprawdzając produkt i informując, czy osłony gniazd wtyczkowych są objęte akcją wycofania. To najlepszy, najszybszy i najbezpieczniejszy sposób w tym przypadku!

Czy korzystanie przeze mnie z gniazda wtyczkowego wiąże się z jakimś zagrożeniem? Czy korzystanie z gniazd wtyczkowych nie jest już bezpieczne?

Problem nie dotyczy samego gniazda wtyczkowego, lecz elementu w jego osłonie (tzw. „shutter”), który zapewnia podwyższoną ochronę przed dotknięciem. W niektórych osłonach element ten może nie zamykać się samoczynnie, czyli zgodnie z zamierzonym celem. Oznacza to, że Tylko nieprawidłowe manipulowanie gniazdem wtyczkowym, np. wkładanie do niego materiałów przewodzących elektryczność, może skutkować porażeniem prądem, tak jak w przypadku zwykłych gniazd wtyczkowych bez zaawansowanej ochrony przed dotknięciem. Same gniazda wtyczkowe są w pełni sprawne i zapewniają – przy prawidłowym stosowaniu – standardową ochronę przed dotknięciem jak każde gniazdo tego typu. Mogą być zatem nadal używane. Jedynie zaawansowana ochrona przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) może nie być sprawna.

Mam dzieci w domu. W jaki sposób mogę je chronić przed potencjalnymi zagrożeniami?

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby do momentu kontroli i ew. koniecznej wymiany osłon zagrożone osoby, a zwłaszcza dzieci, nie wkładały żadnych materiałów przewodzących prąd do gniazd wtyczkowych zainstalowanych w gospodarstwie domowym lub innych miejscach.

Czy muszę się obawiać porażenia prądem lub uszkodzenia przewodów w domu?

Dopływ prądu do gniazd wtyczkowych nie jest zakłócony. Same gniazda wtyczkowe są w pełni sprawne i zapewniają – przy prawidłowym stosowaniu – standardową ochronę przed dotknięciem jak każde gniazdo tego typu. Mogą być zatem nadal używane. Jedynie zaawansowana ochrona przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) może nie być sprawna. Nie trzeba obawiać się uszkodzenia przewodów w domu.

Czy mogę też samodzielnie dokonać wymiany gniazda wtyczkowego? Jeśli tak, dokąd należy przesłać gniazdo wtyczkowe? Gdzie otrzymam produkt zamienny?

W żadnym wypadku nie należy próbować samodzielnej wymiany gniazda wtyczkowego! Prosimy zwrócić się do właściwej firmy elektroinstalacyjnej. Przeprowadzi ona profesjonalną kontrolę i ew. konieczną wymianę osłony gniazda wtyczkowego i może dodatkowo służyć specjalistyczną poradą.

 

Czy muszę samodzielnie zorganizować / opłacić wymianę? Kto zleca wymianę inżynierowi elektrykowi? Co mam zrobić, gdy moja właściwa firma elektroinstalacyjna już nie działa?

Wystarczy zwrócić się do firmy elektroinstalacyjnej, która montowała gniazda wtyczkowe w Państwa domu. Nie poniosą Państwo jakichkolwiek kosztów z tytułu kontroli i ew. niezbędnej wymiany osłon o podwyższonej ochronie przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) w ramach akcji wycofania wadliwych produktów. Kontrola i ew. niezbędna wymiana musi zostać przeprowadzona przez zakład elektroinstalacyjny. W razie powstania niezbędnych udokumentowanych kosztów będą one oczywiście rozliczane pomiędzy zakładem elektroinstalacyjnym a firmą Gira. Jeśli Państwa elektryk jest nieosiągalny, pod poniższym linkiem można znaleźć wiele zakładów elektroinstalacyjnych, które mogą wykonać kontrolę i ew. niezbędną wymianę osłony: www.gira.de/bezugsquellen

Czy należy wymienić całe gniazdo wtyczkowe, czy tylko osłonę? Jak długo trwa wymiana gniazd wtyczkowych?

Ponieważ wada dotyczy jednego z elementów osłony, firma elektroinstalacyjne może w razie potrzeby wymienić osłonę na nową jedynie po uprzednim sprawdzeniu jej stanu technicznego. Prosimy zwrócić się do właściwego zakładu elektroinstalacyjnego z prośbą o sprawdzenie i ew. niezbędną wymianę osłony. Uzgodni on z Państwem odpowiedni termin.

Jaki dokładnie problem występuje w przypadku tego produktu? Czy jest już znana przyczyna tej wady? Czy wada może ponownie wystąpić?

Firma Gira stwierdziła, że określone osłony gniazd wtyczkowych z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) mogą wykazywać pewne wady. Bieżące kontrole wykazały, że element w osłonie gniazda wtyczkowego, który umożliwia zaawansowaną ochronę przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”), tzw. „shutter”, może nie zawsze zamykać się samoczynnie. Oznacza to, że Nie ma zapewnionej zaawansowanej ochrony przed dotknięciem podczas wkładania do gniazda wtyczkowego materiałów przewodzących elektryczność. W takim przypadku może dojść do porażenia prądem, podobnie jak przy innych gniazdach wtyczkowych bez zaawansowanej ochrony przed dotknięciem. Aby wyeliminować to potencjalne zagrożenie, firma Gira zdecydowała się prewencyjnie na przeprowadzenie akcji wycofania.
Po kontroli nastąpi ew. niezbędna wymiana osłon gniazd wtyczkowych objętych akcją wycofywania na nowe, posiadające sprawną funkcję zabezpieczenia przed dotknięciem. Nie trzeba zatem przeprowadzać dodatkowych kontroli.

Nasze dzieci w wieku przedszkolnym często bawią się u nas z rówieśnikami. Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek spowodowany wadą gniazda wtyczkowego?

Do gniazd wtyczkowych, które zostały sprzedane lub zamontowane w okresie od 09.12.2014 r. do 26.01.2016 r. włącznie, nie można dopuszczać dzieci. Prosimy o kontakt z właściwą firmą elektroinstalacyjną. Może ona sprawdzić, czy osłony gniazd wtyczkowych są objęte akcją wycofania. Po sprawdzeniu i ew. niezbędnej wymianie osłon gniazda wtyczkowe objęte akcją będą posiadać również w pełni sprawną podwyższoną ochronę przed dotknięciem.

Jeśli mimo wezwania zaniechają Państwo świadomie przeprowadzenia kontroli i ew. koniecznej wymiany, w razie wystąpienia szkody z tytułu wady (niesprawnej podwyższonej ochrony przed dotknięciem) jakiekolwiek roszczenia nie zostaną uwzględnione. Może również zdarzyć się, że to Państwo będą odpowiadać za powstałe szkody.