Akcja wycofywania gniazd wtykowych z podwyższoną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”)

Ilustracja: Przykładowa osłona gniazda wtykowego Gira z podwyższoną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”),
rozpoznawalna po wytłoczonym symbolu zabezpieczenia przed dziećmi

Nasze laboratorium badawcze stwierdziło, że osłony gniazd wtykowych z podwyższoną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”), które w okresie od 09.12.2014 do 26.01.2016 r. były sprzedawane przez Gira za pośrednictwem różnych hurtowni elektrycznych, mogą wykazywać pewne wady. Bieżące kontrole wykazały, że element w osłonie gniazda wtykowego, który umożliwia podwyższoną ochronę przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”), tzw. „przesłona”, może nie zawsze zamykać się samoczynnie. Błąd może spowodować, że nieprawidłowe manipulowanie gniazdem wtykowym, np. wkładanie do niego materiałów przewodzących elektryczność, może skutkować, tak jak w przypadku zwykłych gniazd wtykowych bez podwyższonej ochrony przed dotknięciem, porażeniem prądem ze znacznymi, nawet śmiertelnymi obrażeniami ciała.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby do chwili wymiany osłon zagrożone osoby, a zwłaszcza dzieci, nie wkładały żadnych materiałów przewodzących prąd do gniazd wtykowych zainstalowanych w gospodarstwie domowym lub innych miejscach.

Bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet dla firmy Gira. Z tego względu wzywamy do ew. zwrotu osłon gniazd wtykowych z podwyższoną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”), których może dotyczyć ten problem, a które zostały sprzedane w okresie od 09.12.2014 r. do 26.01.2016 r.

Wezwanie do klientów:
Prosimy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą firmą elektroinstalacyjną lub sprzedawcą detalicznym sprzętu elektrycznego, jeśli produkt, o którym mowa, został zakupiony i/lub zainstalowany w podanym wyżej okresie. Firma elektroinstalacyjna poinformuje, czy posiadane przez Państwa osłony są objęte niniejszą akcją. Po wykonaniu kontroli pomoże ona Państwu bezpłatnie wymienić osłony objęte akcją wycofania na nowe, posiadające sprawnie działającą podwyższoną ochronę przed dotknięciem.

W żadnym wypadku nie należy próbować samodzielnej wymiany osłony gniazda wtykowego!

Pragnęlibyśmy wyraźnie zaznaczyć, iż: Problem nie dotyczy samych gniazd wtykowych, lecz tylko „przesłon” w osłonach. Oznacza to, że: Dopływ prądu do gniazd wtykowych nie jest zakłócony. Same gniazda wtykowe są w pełni sprawne i zapewniają – przy prawidłowym stosowaniu – standardową ochronę przed dotknięciem, jak każde gniazdo tego typu. Mogą być zatem nadal używane. Tylko podwyższona ochrona przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) może nie być sprawna.

Które gniazda wtykowe z podwyższoną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) są objęte akcją?

Gniazda wtykowe z podwyższoną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczeniem przed dziećmi”) objęte niniejszą akcją były sprzedawane wyłącznie w okresie od 09.12.2014 do 26.01.2016 r. za pośrednictwem różnych hurtowni elektrycznych. Dokładny wykaz produktów, które zostały sprzedane w tym okresie i mogą być objęte akcją, można znaleźć w materiałach przeznaczonych do pobrania.

Pobierz wykaz artykułów (PDF)

Pobierz wykaz artykułów (Excel)

Pobierz ilustracje

Instrukcja postępowania dla hurtowni elektrycznych i zakładów elektroinstalacyjnych

W tym miejscu można pobrać instrukcję postępowania podczas akcji wycofywania gniazdek z podwyższoną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”), przeznaczoną dla hurtowni elektrycznych i zakładów elektroinstalacyjnych.

Materiały do pobrania dla hurtowni elektrycznych
Materiały do pobrania dla zakładów elektroinstalacyjnych

Komunikat prasowy i wskazówka dot. bezpieczeństwa

W tym miejscu można pobrać komunikat prasowy oraz ważne wskazówki dot. bezpieczeństwa.

Pobierz komunikat prasowy
Pobierz wskazówkę dot. bezpieczeństwa

Formularz i protokół wymiany dla hurtowni artykułów elektrycznych i zakładów elektroinstalacyjnych

Tutaj można pobrać formularz i protokół wymiany dla hurtowni artykułów elektrycznych i zakładów elektroinstalacyjnych w celu odpowiedniego przeprowadzenia akcji.

Formularz wymiany*
Protokół wymiany

*Do pobrania formularza wymiany niezbędny jest program Adobe Reader, kompatybilny z Państwa przeglądarką. Program ten można pobrać, korzystając z następującego odnośnika: https://get.adobe.com/de/reader/

Kontakt

Wskazówka: od 15 marca 2017 roku obowiązywać będą poniższe zmiany dotyczące informacji kontaktowych.

Z myślą o ewentualnych pytaniach, firma Gira jest dostępna po połączeniu z następującą infolinią (dostępna od poniedziałku do piątku, od godziny 08.00 do 17.00):

Tel. +49-2195-602-721
E-mail: serwis@gira.pl

 

Dziękujemy za zrozumienie dla niniejszej akcji wycofywania wadliwych produktów!
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Często zadawane pytania oraz odpowiedzi

Jak rozpoznam gniazdo wtykowe Gira z
podwyższoną ochroną przed dotknięciem
(„zabezpieczenie przed dziećmi”)?

Osłona gniazda wtykowego Gira z podwyższoną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) rozpoznawalna jest po wytłoczonym w górnej części symbolu zabezpieczenia przed dziećmi (patrz ilustracja u góry).

Jakie są działania zapobiegawcze?

Prosimy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą firmą elektroinstalacyjną lub sprzedawcą detalicznym sprzętu elektrycznego, jeśli produkt, o którym mowa, został zakupiony i/lub zainstalowany w podanym wyżej okresie. Firma elektroinstalacyjna udzieli informacji, czy posiadane przez Państwa osłony są objęte akcją. Po kontroli działania pomoże ona Państwu bezpłatnie wymienić osłony objęte akcją wycofywania na nowe, posiadające sprawnie działającą podwyższoną ochronę przed dotknięciem.

Posiadam gniazda wtykowe firmy Gira.
W jaki sposób mam ustalić, czy moje gniazda
wtykowe są wadliwe?

Potencjalnie problem dotyczy tych klientów, którzy w okresie od 09.12.2014 r. do 26.01.2016 r. zakupili i/lub zlecili firmie elektroinstalacyjnej montaż gniazdek Gira z podwyższoną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”). Prosimy te osoby o niezwłoczne skontaktowanie się z właściwą firmą elektroinstalacyjną. Pomoże ona Państwu, sprawdzając produkt i informując, czy osłony gniazd wtykowych są objęte akcją wycofywania. To najlepszy, najszybszy i najbezpieczniejszy sposób w tym przypadku!

Czy korzystanie przeze mnie z gniazda wtykowego
wiąże się z jakimś zagrożeniem? Czy korzystanie
z gniazd wtykowych nie jest już bezpieczne?

Problem nie dotyczy samego gniazda wtykowego, lecz elementu w jego osłonie (tzw. „przesłona”), który zapewnia podwyższoną ochronę przed dotknięciem. W niektórych osłonach element ten może nie zamykać się samoczynnie, czyli zgodnie z zamierzonym celem. Oznacza to, że: Tylko nieprawidłowe manipulowanie gniazdem wtykowym, np. wkładanie do niego materiałów przewodzących elektryczność, może skutkować porażeniem prądem, tak jak w przypadku zwykłych gniazd wtykowych bez podwyższonej ochrony przed dotknięciem. Same gniazda wtykowe są w pełni sprawne i zapewniają – przy prawidłowym stosowaniu – standardową ochronę przed dotknięciem, jak każde gniazdo tego typu. Mogą być zatem nadal używane. Tylko podwyższona ochrona przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) może nie być sprawna.

W moim domu mieszkają dzieci. W jaki sposób
mogę je chronić przed potencjalnymi zagrożeniami?

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby do momentu kontroli i ew. wymiany osłon zagrożone osoby, a zwłaszcza dzieci, nie wkładały żadnych materiałów przewodzących prąd do gniazd wtykowych zainstalowanych w gospodarstwie domowym lub innych miejscach.

Czy muszę się obawiać
porażenia prądem lub uszkodzenia przewodów
w moim domu?

Dopływ prądu do gniazd wtykowych nie jest zakłócony. Same gniazda wtykowe są w pełni sprawne i zapewniają – przy prawidłowym stosowaniu – standardową ochronę przed dotknięciem, jak każde gniazdo tego typu. Mogą być zatem nadal używane. Tylko podwyższona ochrona przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) może nie być sprawna. Nie trzeba obawiać się uszkodzenia przewodów w swoim domu.

Czy mogę też samodzielnie dokonać wymiany
gniazda wtykowego? Jeśli tak, dokąd należy
przesłać gniazdo wtykowe? Gdzie otrzymam
produkt zamienny?

W żadnym wypadku nie należy próbować samodzielnej wymiany gniazda wtykowego! Prosimy zwrócić się do właściwej firmy elektroinstalacyjnej. Przeprowadzi ona profesjonalną kontrolę i ew. konieczną wymianę osłony gniazda wtykowego i może dodatkowo służyć specjalistyczną poradą.

Czy muszę samodzielnie zorganizować/
opłacić wymianę? Kto zleca wymianę
technikowi-elektrykowi?
Co mam zrobić, gdy moja właściwa firma elektro-
instalacyjna już nie działa?

Wystarczy zwrócić się do firmy elektroinstalacyjnej, która montowała gniazda wtykowe w Państwa domu. Nie poniosą Państwo jakichkolwiek kosztów z tytułu kontroli i ew. niezbędnej wymiany osłon o podwyższonej ochronie przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) w ramach akcji wycofywania wadliwych produktów. Kontrola i ew. niezbędna wymiana musi zostać przeprowadzona przez zakład elektroinstalacyjny. W razie powstania niezbędnych udokumentowanych kosztów będą one oczywiście kompensowane pomiędzy zakładem elektroinstalacyjnym a firmą Gira.

Czy należy wymienić całe gniazdo wtykowe,
czy tylko osłonę?
Jak długo trwa wymiana gniazd wtykowych?

Ponieważ wada dotyczy jednego z elementów osłony, firma elektroinstalacyjne może w razie potrzeby wymienić osłonę na nową jedynie po uprzednim sprawdzeniu jej stanu technicznego. Prosimy zwrócić się do właściwego zakładu elektroinstalacyjnego z prośbą o sprawdzenie i ew. niezbędną wymianę osłony. Uzgodni on z Państwem odpowiedni termin.

Jaki dokładnie problem występuje w przypadku
tego produktu? Czy jest już znana przyczyna tej
wady?
Czy wada może ponownie wystąpić?

Firma Gira stwierdziła, że określone osłony gniazd wtykowych z podwyższoną ochroną przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”) mogą wykazywać pewne wady. Bieżące kontrole wykazały, że element w osłonie gniazda wtykowego, który umożliwia podwyższoną ochronę przed dotknięciem („zabezpieczenie przed dziećmi”), tzw. „przesłona”, może nie zawsze zamykać się samoczynnie. Oznacza to, że: Nie ma zapewnionej podwyższonej ochrony przed dotknięciem podczas wkładania do gniazda wtykowego materiałów przewodzących elektryczność. W takim przypadku może dojść do porażenia prądem, podobnie jak przy innych gniazdach wtykowych bez podwyższonej ochrony przed dotknięciem. Aby wyeliminować to potencjalne zagrożenie, firma Gira zdecydowała się na zapobiegawcze przeprowadzenie akcji wycofywania. Bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet dla firmy Gira.
Po kontroli nastąpi ew. niezbędna wymiana osłon gniazd wtykowych objętych akcją wycofywania na nowe posiadające sprawną funkcję zabezpieczenia przed dotknięciem. Nie trzeba zatem przeprowadzać dodatkowych kontroli.

Nasze dzieci w wieku przedszkolnym często
bawią się u nas z rówieśnikami.
Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek
spowodowany wadą gniazda wtykowego?

Do gniazd wtykowych, które zostały sprzedane lub zamontowane w okresie od 09.12.2014 r. do 26.01.2016 r. włącznie, nie można dopuszczać dzieci. Prosimy o kontakt z właściwą firmą elektroinstalacyjną. Może ona sprawdzić, czy osłony gniazd wtykowych są objęte akcją wycofywania. Po sprawdzeniu i ew. niezbędnej wymianie osłon gniazda wtykowe objęte akcją będą posiadać również w pełni sprawną podwyższoną ochronę przed dotknięciem.

Jeśli mimo wezwania zaniechają Państwo świadomie przeprowadzenia kontroli i ew. wymiany, w razie wystąpienia szkody z tytułu wady (niesprawnej podwyższonej ochrony przed dotknięciem) jakiekolwiek roszczenia nie zostaną uwzględnione. Może również zdarzyć się, że to Państwo będziecie ponosić odpowiedzialność za powstałe szkody.

Serwis

TOP

Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.com. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Akceptuj
 
Odmawiać