Verwarmingsactuatoren voor Gira One

De ruimtetemperatuur efficiënt regelen

Met de 6-voudige verwarmingsactuator met regelaar voor Gira One is een voordelige en efficiënte regeling van verwarming en koeling mogelijk. De verwarmingsactuator is voorzien van 6 onafhankelijk van elkaar werkende ruimtetemperatuurregelaars en zes ventieluitgangen. Op een ventieluitgang kunnen maximaal vier 230 V-aandrijvingen of maximaal twee 24 V-aandrijvingen worden aangesloten. Omdat de aandrijvingen regelmatig door de verwarmingsactuator worden geopend of gesloten, wordt automatisch voorkomen dat ze vastlopen.

Aangezien de regeling centraal in de verwarmingsactuator plaatsvindt, is per verwarmings-/koelkring slechts één drukcontact voor Gira One nodig om de werkelijke temperatuur van de desbetreffende verwarmings-/koelkring aan de verwarmingsactuator door te geven. De ruimtetemperatuur wordt eenvoudig en overzichtelijk via de Gira Smart Home app of via de Gira G1 bediend en veranderd, zodat hiermee bijv. ook op de behoefte afgestemde tijdschakelprogramma's per ruimte kunnen worden gedefinieerd.

 

  • Zes onafhankelijk regelaars voor verwarmings- en koelbedrijf maken efficiënte regeling mogelijk.
  • Energiebesparend: verschillende bedrijfsmodi (Komfort, Standby, Nacht en Vorst-/hittebescherming) kunnen afhankelijk van het gebruik van de ruimte automatische worden geactiveerd of gedeactiveerd
  • Bescherming tegen vastzittende ventielen door intelligente ventielspoeling
  • Energiebesparende voeding van het apparaatelektronica via de busspanning.
  • Ruime klemruimte met hoogwaardige klemmen voor eenvoudige aansluiting
  • Eenvoudige inbedrijfstelling, updates en het eenvoudig verhelpen van fouten met de Gira Project Assistant vanaf versie 5.0.