Aktory grzewcze do Gira One

Efektywna regulacja temperatury w pomieszczeniu

Aktor grzewczy 6x z regulatorem do Gira One umożliwia ekonomiczną i wydajną regulację ogrzewania i chłodzenia. Aktor grzewczy ma sześć działających niezależnie od siebie regulatorów temperatury w pomieszczeniu i sześć wyjść zaworów. Do jednego wyjścia zaworu można podłączyć maks. cztery napędy 230 V lub maks. dwa napędy 24 V. Napędy są automatycznie chronione przed zablokowaniem dzięki ich regularnemu otwieraniu lub zamykaniu przez aktor grzewczy.

Regulacja odbywa się centralnie w aktorze grzewczym, dzięki czemu wymagany jest tylko jeden przycisk Gira One na obieg ogrzewania lub chłodzenia, aby przekazać aktorowi grzewczemu temperaturę rzeczywistą obiegu ogrzewania lub chłodzenia. Temperatura w pomieszczeniu jest w łatwy i przejrzysty sposób monitorowana i regulowana za pomocą aplikacji Gira Smart Home lub Gira G1, umożliwiając też np. ustawianie programów sterowania czasowego dla poszczególnych pomieszczeń wg indywidualnych potrzeb.

 

  • Sześć niezależnych regulatorów trybu ogrzewania i chłodzenia zapewnia efektywną regulację.
  • Oszczędność energii: różne tryby pracy (Komfort, Standby, nocny, jak również ochrona przed mrozem i upałem) umożliwiają automatyczne włączanie i wyłączanie w zależności od sposobu korzystania z pomieszczenia
  • Ochrona przed zablokowaniem zaworów dzięki funkcji inteligentnego płukania zaworów
  • Energooszczędne zasilanie elektroniki urządzeń z napięcia magistrali.
  • Duża przestrzeń zaciskowa z zaciskami wysokiej jakości ułatwia podłączanie
  • Łatwe uruchamianie, aktualizacje i usuwanie usterek za pomocą asystenta Gira Project Assistant od wersji 5.0.