Lepsza energooszczędność dzięki inteligentnemu sterowaniu zużyciem

Dzięki nowoczesnemu zarządzaniu energią inteligentna technika domowa Gira pomaga nie tylko oszczędzać energię, ale także chroni środowisko. Perfekcyjna współpraca podsystemów redukuje zużycie energii do minimum i dopasowuje je do indywidualnych wymagań gospodarstwa domowego. Za pomocą przejrzystych wykresów można w każdej chwili wygodnie kontrolować wszystkie parametry zużycia energii i dokonywać szybkich optymalizacji w razie potrzeby. W ten sposób mieszkańcy trwale obniżają koszty energii i zwiększają swój komfort mieszkania.

Centralne zarządzanie energią

W czasach stale rosnących kosztów energii kluczowa rola przypada sposobom efektywnego wykorzystania energii. Gira HomeServer, który służy jako interfejs pomiędzy techniką wyposażenia budynku a siecią komputerową, umożliwia centralne sterowanie oraz kontrolowanie zużycia energii w gospodarstwie domowym. Dzięki inteligentnej współpracy pomiędzy różnymi typami instalacji oraz urządzeń, jak również sterowaniu zależnemu od czasu i potrzeb możliwe jest przy tym korzystanie z energii tylko wtedy i tam, gdzie jest ona potrzebna. Przyczynia się to nie tylko do obniżenia wydatków, ale również ochrony środowiska.

Kompleksowe sterowanie ogrzewaniem

Otwarte okno, wyłączone ogrzewanie: Za pośrednictwem kontaktronów drzwiowych i okiennych system rozpoznaje, kiedy okna lub drzwi są otwarte. Po określonym czasie następuje automatyczna redukcja ogrzewania w odpowiednim pomieszczeniu. Dopiero gdy wszystkie okna i drzwi zostaną ponownie zamknięte, przywracana jest pełna praca ogrzewania. W ten sposób unika się niepotrzebnego ogrzewania i równocześnie zapewnione jest zawsze odpowiednie ogrzewanie pomieszczenia.

Perfekcyjna współpraca żaluzji i ogrzewania

Perfekcyjna współpraca żaluzji i ogrzewania pozwala na inteligentne uwzględnienie energii słonecznej w regulacji temperatury. Dzięki temu przy ładnej słonecznej pogodzie w zimie żaluzje są podnoszone, a moc ogrzewania jest odpowiednio redukowana. W lecie natomiast można uniknąć niepotrzebnego zużycia energii poprzez samoczynne opuszczenie żaluzji i zmniejszenie ponadto mocy klimatyzacji.

Energooszczędna regulacja w poszczególnych pomieszczeniach

Dla każdego pomieszczenia można stworzyć odrębny profil, który określa czas wentylacji lub ogrzewania. Na przykład łazienka może być ogrzewana zawsze rano i wieczorem. Za pośrednictwem czujnika przyciskowego 3 Plus Gira można dodatkowo regulować indywidualnie temperaturę, jeśli spontanicznie pojawi się potrzeba innego ustawienia. Efektem tego jest regulacja temperatury, która zapewnia oszczędności, a przy tym dopasowuje się dokładnie do potrzeb mieszkańców. Dzięki temu ogrzewanie i wentylacja nigdy nie pracują niepotrzebnie.

Sterowanie temperaturą w zależności od potrzeb

Dzięki czujnikom temperatury i siłownikom w zaworach ogrzewania system rozpoznaje, czy udostępniona temperatura zasilania nie jest za wysoka bądź za niska. W zależności od średniej temperatury zewnętrznej można ją automatycznie odpowiednio dostosować. W ten sposób Gira HomeServer zapewnia przez cały rok optymalne wykorzystanie energii w budynku oraz eliminowanie zbędnych kosztów.

Automatyczne sterowanie oświetleniem

Czujniki obecności i ruchu dbają o automatyczne włączanie światła dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne. Jeżeli przez określony czas nie zostanie zarejestrowany żaden ruch, światło jest automatycznie wyłączane. W połączeniu z czujnikami jasności możliwe jest również dokładne dopasowanie natężenia światła: Gdy słońce mocniej oświetla pomieszczenie, następuje automatyczna redukcja natężenia oświetlenia.

Oszczędność kosztów dzięki funkcji wyłączania centralnego

W otoczeniu wejścia istnieje funkcja wyłączania centralnego jednym przyciskiem wszystkich energochłonnych urządzeń elektrycznych. Tym samym można zagwarantować, iż prąd nie będzie niepotrzebnie zużywany. Opcjonalnie można połączyć funkcję wyłączania centralnego bezpośrednio z instalacją zamykającą: zablokowanie drzwi od zewnątrz powoduje również wyłączenie urządzeń.

Dokładna kontrola zużycia

Gira HomeServer stale rejestruje i zapisuje dane eksploatacyjne i zużycia prądu, wody, gazu i oleju grzewczego. Na podstawie przejrzystych wykresów można przez cały rok śledzić zużycie – za pomocą komputera, tabletu lub też paneli dotykowych innych producentów. W przypadku znacznych odchyleń od zużycia średniego następuje szybka sygnalizacja zużycia energii. W ten sposób można łatwo zoptymalizować zarządzanie energią i dopasować je do indywidualnych wymagań.