Verbeterde energie-efficiëntie door intelligente regeling van het verbruik

Met modern energiebeheer helpt de intelligente techniek van Gira niet alleen om energie te besparen, maar ook om het milieu te ontzien. Door het perfecte samenspel tussen de verschillende systemen wordt het energieverbruik tot een minimum gereduceerd en exact op de individuele eisen van een huishouden afgestemd. Aan de hand van overzichtelijke diagrammen kunnen alle verbruiksgegevens op elk moment gemakkelijk worden gecontroleerd en zo nodig snel aanpassingen worden doorgevoerd. Zo verlagen de bewoners hun energiekosten op lange termijn en verhogen ze tegelijkertijd hun wooncomfort.

Centraal energiebeheer

In tijden van stijgende energiekosten is een efficiënt gebruik van energie van doorslaggevend belang. Als interface tussen gebouwentechniek en computernetwerk maakt de Gira HomeServer de centrale aansturing en bewaking van het energieverbruik in het huishouden mogelijk. Door de intelligente samenwerking tussen verschillende systemen en apparaten en de tijd- en vraaggestuurde aansturing helpt hij om alleen energie te verbruiken waar en wanneer dat nodig is. Dat is goed voor zowel de portemonnee als het milieu.

Integrale verwarmingsbesturing

Raam open, verwarming uit: via deur- en raamcontacten registreert het systeem wanneer er een deur of raam wordt geopend. Na een vastgelegde tijd wordt dan automatisch in de betreffende ruimte de verwarming lager gezet. Pas wanneer alle deuren en ramen weer zijn gesloten, wordt de verwarming weer hoger gezet. Zo wordt onnodig verwarmen voorkomen en wordt er tegelijkertijd voor gezorgd, dat een ruimte altijd voldoende is verwarmd.

Perfect samenspel van jaloezieën en verwarming

Door het perfecte samenspel van jaloezieën en verwarming kan de energie van de zon intelligent bij de temperatuurregeling worden betrokken. Zo worden de jaloezieën bij een gunstige stand van de zon in de winter geopend en wordt de verwarmingscapaciteit daarop aangepast. In de zomer kan onnodig energieverbruik juist worden voorkomen door de jaloezieën automatisch op tijd te laten sluiten en de capaciteit van de airconditioning daarop aan te laten passen.

Energie-efficiënte regeling per ruimte

Voor elke ruimte kan een eigen profiel worden aangemaakt met de tijden waarop de ruimte moet worden geventileerd of verwarmd. Zo kan bijvoorbeeld de badkamer altijd 's morgens en 's avonds worden verwarmd. Met de Gira tastsensor 3 Plus kan de temperatuur daarnaast individueel worden geregeld, mocht er spontaan een andere instelling gewenst zijn. Zo ontstaat een temperatuurregeling die zuinig is en die zich exact aanpast aan de behoeften van de bewoners. Daardoor zijn verwarming en ventilatie nooit onnodig in gebruik.

Vraaggestuurde temperatuurregeling

Met temperatuursensoren en regelaandrijvingen op de radiatorventielen herkent het systeem of de beschikbare verwarmingswatertemperatuur te hoog of te laag is. Afhankelijk van de gemiddelde buitentemperatuur kan deze dan automatisch worden aangepast. Daarmee zorgt de Gira HomeServer het hele jaar door voor een optimaal energieverbruik in het gebouw en worden onnodige kosten voorkomen.

Automatische lichtbesturing

Aanwezigheids- en bewegingsmelders zorgen ervoor dat het licht automatisch precies dan inschakelt wanneer het nodig is. Wanneer een bepaalde tijd geen beweging meer wordt geregistreerd, schakelt het licht automatisch weer uit. In combinatie met lichtsterktesensoren kan ook de lichtsterkte nauwkeurig worden aangepast: wanneer wat meer zonlicht de kamer in schijnt, wordt de verlichtingsintensiteit automatisch gereduceerd.

Kostenbesparende centraal-uit-functie

Bij de ingang kunnen met de centraal-uit-functie alle elektrische grootverbruikers met één druk op de knop worden uitgeschakeld. Zo wordt gegarandeerd niet onnodig stroom verbruikt. Optioneel kan de centraal-uit-functie ook direct aan het sluitsysteem worden gekoppeld: wanneer de deur van buitenaf op slot wordt gedaan, worden ook de betreffende apparaten uitgeschakeld.

Nauwkeurige bewaking van het verbruik

De Gira HomeServer registreert en bewaart continu de bedrijfs- en verbruiksgegevens van elektriciteit, water en gas. Aan de hand van overzichtelijke diagrammen kan de ontwikkeling het hele jaar door gemakkelijk worden gevolgd – via pc, tablet of ook touchpanels van andere merken. Sterke afwijkingen van het gemiddelde verbruik zijn met behulp van het energiestoplicht snel te herkennen. Zo kan het energiebeheer eenvoudig worden geoptimaliseerd en aan de individuele eisen worden aangepast.