Logische module Gira L1

De logische module Gira L1 in een nieuw design

Lampen vertraagd na elkaar inschakelen, bepaalde lichtscènes met een tastsensor direct oproepen, de kamertemperatuur regelen of andere logische functies realiseren: met de logische module Gira L1 kunnen industriële gebouwen en objecten van vergelijkbare omvang met het KNX-systeem zonder veel moeite worden voorzien van een reeks geautomatiseerde comfortfuncties. Met de intuïtief bedienbare Gira Project Assistant kunnen projecten in slechts een paar stappen comfortabel worden geparametriseerd en met drag& drop te allen tijde eenvoudig weer worden gewijzigd. Een comfortabele logische editor begeleidt de programmeur naar het gewenste resultaat. Dankzij de simulatie is een onjuiste parametrisering vrijwel uitgesloten. Ook de duur van de inbedrijfstelling is aanzienlijk korter. Elke actie die in de Gira Project Assistant wordt uitgevoerd, wordt automatisch opgeslagen. Met de functie Undo/Redo kunnen alle wijzigingen worden bekeken en ongedaan worden gemaakt. Als in een tijdmachine kan elke gewenste toestand van het project worden hersteld. De Gira Logic Module wordt gemonteerd in de onderverdeelkast op de profielrail.


Kenmerken

 • Snel naar het doel: heldere structuur van de Gira Project Assistent
 • Scènes en tijdschakelklokken eenvoudig parametriseren
 • Wijzigingen bijhouden en zo nodig ongedaan maken
 • Vinden in plaats van zoeken
 • Beter overzicht door gebruik met meerdere schermen

  

 • Grote verscheidenheid aan functies door modulebibliotheek
 • Comfortabel beheer van logisch bladen
 • Automatisch opslaan
 • Logica simuleren
 • Gira logische module L1 automatisch in het netwerk vinden

Nieuwe functies

 • Bouwsteen scheidingswandbesturing van 1-bit ingang op variabel gezet (maakt o.a. dimfunctie mogelijk).
 • Datapunten persistent opslaan
 • Interne communicatie tussen meerdere apparaten, om bijvoorbeeld waarden tussen Gira L1 en Gira X1 via ethernet uit te wisselen.

Algemene verbeteringen

 • De logische bouwsteen ‘Ingang’ is uitgebreid met de parameter ‘Lezen bij opstarten van het apparaat’ om het leesproces voor een datapunt in de logica apart te behandelen.
 • KNX-datapunttypes zijn vertaald in het Duits.

Snel naar het doel: heldere structuur van de Gira Project Assistent

De Gira Project Assistant is overzichtelijk opgebouwd, maakt een intuïtieve bediening via drag & drop mogelijk en begeleidt de gebruiker in vier stappen naar een geslaagde parametrisering, zowel online als offline.

Grote verscheidenheid aan functies door modulebibliotheek

In de logische editor staat een bibliotheek ter beschikking met 35 krachtige logische bouwstenen met parameters en Init-waarden/constanten. Daarmee kan een individuele automatiseringslogica worden opgebouwd. Om deze te maken worden de ingang, de logische module en de uitgang gewoon door middel van een muisklik met elkaar verbonden.

Overzicht van de logische modules


Scènes en tijdschakelklokken eenvoudig parametriseren

Door gebruik van een tijdschakelklok kunnen acties ook aan tijden gekoppeld worden.


Comfortabel beheer van logisch bladen

Logische bladen kunnen projectoverkoepelend verschoven, hernoemd en van trefwoorden voorzien worden.


Wijzigingen bijhouden en zo nodig ongedaan maken

Met de functie Undo/Redo kunnen alle wijzigingen worden bekeken en ongedaan worden gemaakt. Als in een tijdmachine kan elke gewenste toestand van het project worden hersteld.


Automatisch opslaan

Elke actie die in de Gira Project Assistant wordt uitgevoerd, wordt automatisch opgeslagen. Zo kunnen gegevens niet verloren gaan: onnodig werk komt te vervallen.


Vinden in plaats van zoeken

Filters helpen om snel te komen waar u moet zijn. Logische bladen kunnen via hun categorie-trefwoorden en aanduiding worden gevonden. Met eigen trefwoorden kan een persoonlijke rangschikking worden gecreëerd.


Logica simuleren

Voor de inbedrijfstelling kunnen logische functies in de simulatie uitgebreid worden getest; dat bespaart waardevolle tijd bij de inbedrijfstelling. Waarden kunnen naar wens worden ingesteld en gewijzigd; zo kunt u controleren of de functies het gewenste gedrag vertonen.


Beter overzicht door gebruik met meerdere schermen

Met de Gira Project Assistant kunnen meerdere projectvensters tegelijkertijd worden geopend. Voor een beter overzicht kunt u op twee beeldschermen tegelijk aan een project werken.


Gira logische module L1 automatisch in het netwerk vinden

De Gira Project Assistant geeft alle online beschikbare apparaten automatisch weer. U hoeft ze niet via het IP-adres te zoeken.


Design/onderscheidingen

Interfacedesign (Gira Project Assistant)
schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal

Logische bouwstenen

In de logische editor van de Gira Project Assistant is een bibliotheek met vele krachtige logische modules met parameters en init-waarden/constanten beschikbaar, waarmee een individuele automatiseringslogica kan worden opgebouwd. Om deze te maken worden de ingang, de logische module en de uitgang gewoon door middel van een muisklik met elkaar verbonden.


Uitgangskeuzeschakelaar

Stuurt binnenkomende telegrammen bij de ingang door naar een afzonderlijk geselecteerde uitgang.


Zonwering

Controleert of de stand van de zon zich binnen de parameters voor zonwering bevindt om zonwering te activeren.


Bedrijfsurenteller

Bepaalt de tijd waarin de waarde van de ingang niet gelijk was aan 0.


Datum en tijd

Splitst het gegevenstype “DateTime” op in zijn afzonderlijke datum- en tijddelen.


In-/uitschakelvertraging

Vertraagt 0- en 1-telegrammen met een telkens instelbare tijd.


Filter

Filtert binnenkomende telegrammen op basis van voorwaarden.


Flankdetector

Detecteert stijgende en dalende flanken op de ingang.


Aritmetica

Past een van de selecteerbare aritmetica toe op de ingangen.


Inverter

Keert het op de ingang binnenkomende signaal om.


Jaloezie-nageleiding

Lijnt de lamellen van een jaloezie afhankelijk van de stand van de zon uit.


OF-poort

Een of-poort met een variabel aantal ingangen.


Oscillator

Genereert periodieke blokgolven. Bij stijgende flank wordt standaard een 1 naar de uitgang gestuurd, bij dalende flank standaard een 0.


PI-controller

Berekent de ingestelde waarde van een PI-controller uit de afwijking tussen werkelijke waarde en instelwaarde van de geregelde grootheid.


PID-controller

Berekent de ingestelde waarde van een PID-controller uit de afwijking tussen werkelijke waarde en instelwaarde van de geregelde grootheid.


Regelaar verwarmen/koelen

Op basis van een PI-controller voor verwarming en voor koeling.


Rolluik-nageleiding

Beweegt een rolluik voor zonwering afhankelijk van de stand van de zon omlaag.


Drempelwaarde met hysterese

Filtert numerieke ingangstelegrammen d.m.v. een schakelhysterese bestaande uit twee verschillende drempelwaarden.


Send-by-Change

Stuurt de waarde bij de ingang door als deze verschilt van de vorige waarde.


Stand van de zon

Berekent de stand van de zon.


Blokkering

Blokkeert binnenkomende telegrammen op basis van een voorwaarde.


Storingsmelding

Stuurt in het geval van een storing afwisselend 0 en 1 naar de uitgang “Optisch signaal”.


Telegramgenerator

Deze module genereert periodieke telegrammen. Naar de uitgang wordt een 1 gestuurd. De cyclustijd is instelbaar.


Telegramvertrager

Vertraagt telegrammen met een instelbare tijd.


Scheidingswandbesturing

Combineert alle schakelobjecten van een door open scheidingswanden verbonden kamer tot een gemeenschappelijke besturing.


Trappenhuisverlichting

Na afloop van een gedefinieerde periode wordt eerst een waarschuwing gegeven om vervolgens het licht uit te schakelen


Type-converter

Stuurt de ingangswaarde door naar de uitgangswaarde en verwerpt hierbij het type.


EN-poort

Een EN-poort met een variabel aantal ingangen.


Onderscheiding korte/lange druk op de toets

De module analyseert een ingangswaarde afhankelijk van een vrij definieerbare tijd.


Vergelijker

Vergelijkt twee getallen met een selecteerbare operator.


Watchdog

Stuurt een telegram als na het verstrijken van een gedefinieerde periode geen telegram op de ingang is binnengekomen.


Waardegenerator

Stuurt een vastgelegde telegramwaarde, indien geactiveerd.


XOF-poort

Een exclusieve-OF-poort met een variabel aantal ingangen.


Teller

Telt telegrammen waarvan de waarde 1 is. De tellerstand wordt permanent opgeslagen.


Toevalsgenerator

Stuurt een heel toevalsgetal uit een vastgelegd waardebereik als deze wordt geactiveerd.

Gira X1 en L1 in het netwerk

Gebouwentechniek automatiseren met de Gira L1

De logische module Gira L1 bezit een IP-aansluiting. Via deze aansluiting kan een pc of laptop lokaal met de Gira L1 worden verbonden, wat nodig is voor inbedrijfstelling, projectontwerp en onderhoud van de KNX-installatie.

Technische gegevens:

Nominale spanning:
DC 24 tot 30 V
Opgenomen vermogen:
2 W
IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollen:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Aansluitingen:
IP: 2x bus RJ45 KNX: aansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C

Downloads

Gebruiksaanwijzingen

Gira L1

Bedieningshandleiding

Bestell-Nr 2070 00

PDF, 312,6 KB

Download

Technische documentatie

De volgende bestanden zijn niet beschikbaar in de door u geselecteerde taal, maar wel in andere talen.

Gira L1

Technical documentation

Bestell-Nr 2070 00

PDF, 1,0 MB

Download

Productinformatie

Gira X1/ L1/ GPA (NL)

Bestell-Nr 18691 20

PDF, 1,1 MB

Download

De volgende bestanden zijn niet beschikbaar in de door u geselecteerde taal, maar wel in andere talen.

Gira Logikmodul

Bestell-Nr 18677 10

PDF, 206,0 KB

Download

Software

Gira Project Assistent (GPA)

Configuratie software.

ZIP, 1097,6 MB

Download

De volgende bestanden zijn niet beschikbaar in de door u geselecteerde taal, maar wel in andere talen.

Resolution of the communication problem between GPA and the devices

ZIP, 106,5 KB

Download


Gira L1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Bestell-Nr 2070 00

ZIP, 42,8 MB

Download


Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Bestell-Nr 2096 00

ZIP, 461,2 KB

Download

Kenmerken Logische bouwstenen Systeemafbeelding Technische gegevens Download