Gira KNX IP-Router v4 "Secure"

Veiligheid in de gebouwautomatisering opnieuw gedefinieerd

Vooral in grote of openbare gebouwen zoals hotels, kantoorgebouwen, scholen of wooncomplexen, wordt veiligheid steeds belangrijker. Aanvallers maken vaak gebruik van zwakke plekken in de netwerkinfrastructuur. Omdat de gebouwautomatisering vaak deel uitmaakt van deze infrastructuur kunnen exploitanten grote schade oplopen. De Gira KNX IP-router v4 'Secure' is de interface tussen de netwerkinfrastructuur van het gebouw en de gebouwautomatisering. Het dicht het beveiligingslek consequent af. Basis daarvoor is de nieuwe KNX Secure Standard.

  • Extra wachtwoordbeveiliging
  • Datalogger met toegang op afstand
  • Uitgebreide filtermogelijkheden
  • Duidelijk overzicht in de ETS-productdatabase
  • 4 KNXnet/IP tunneling-interfaces
  • Updatemogelijkheid
  • Betrouwbare communicatie in de WLAN

Extra wachtwoordbeveiliging

De Gira KNX IP-Router v4 “Secure” beschikt over een extra wachtwoordbeveiliging. Daardoor is de toegang tot de diagnosepagina van de Gira KNX IP-Router v4 “Secure” nu beperkt tot geautoriseerde gebruikers. Zonder wachtwoord is er geen toegangsbevoegdheid. Dit garandeert een maximale veiligheid.

Datalogger met toegang op afstand

De Gira KNX IP-Router v4 “Secure” maakt het mogelijk om gegevens die zijn opgeslagen op de SD-kaart te laden via de diagnostische pagina van het apparaat. Zo is het bijvoorbeeld niet meer nodig om de SD-kaart ter plaatse te verwijderen voor een foutanalyse – een netwerktoegang en het wachtwoord zijn voldoende. In combinatie met de Gira S1 is zelfs een toegang op afstand op deze gegevens mogelijk.


Uitgebreide filtermogelijkheden

De Gira KNX IP-Router v4 “Secure” beschikt over een uitgebreide filterfunctie. Daardoor zijn nu ook de functies “filteren”, “ongefilterd doorsturen” en “blokkeren” beschikbaar voor groepstelegrammen van de hoofdgroep 14–31. Dit minimaliseert de telegrambelasting en maakt een efficiënt beheer van de KNX installatie mogelijk.


Updatemogelijkheid

Dankzij de updatemogelijkheid van de Gira KNX IP-router profiteren de reeds geïnstalleerde apparaten ook van de nieuwe functies in de ETS-productdatabase, in de datalogger en op de apparaatdiagnosepagina en kunnen ze op veel Gira KNX IP-routers 216700 worden gebruikt. KNX Secure kan op aanwezige Gira KNX IP-routers vanaf indexversie I14 worden gedownload.


Duidelijk overzicht in de ETS-productdatabase

De nieuwe Gira KNX IP-Router v4 “Secure” zorgt met zijn verder verbeterde overzichtelijkheid in de ETS-productdatabase voor een snelle en foutloze inbedrijfstelling. Functies die niet nodig zijn, kunnen gewoon worden verborgen. Dit maakt
de bediening gemakkelijker en comfortabeler.


4 KNXnet/IP tunneling-interfaces

De Gira KNX IP-Router v4 “Secure” ondersteunt maximaal 4 KNXnet/IP-tunnelingverbindingen en maakt zo parallelle toegang tot de bus mogelijk, bijvoorbeeld door de ETS- en andere pc-software. In combinatie met KNX Secure kan elk van deze tunnelingverbindingen door een
individueel wachtwoord worden beschermd.


Betrouwbare communicatie in de WLAN

Een bijzondere functie van de Gira KNX IP-Router v4 “Secure” is de betrouwbare communicatie (reliable communication) in de WLAN. In installaties waar de KNX communicatie via WLAN moet worden verzonden, zorgt het ervoor dat alle commando’s betrouwbaar worden uitgevoerd en dat gegevensverlies via potentieel onbetrouwbare verbindingen tot een minimum wordt beperkt.


Nieuwe encryptietechnologie

De nieuwe Gira KNX IP-Router v4 “Secure” zorgt voor een enorme toename van de veiligheid in de gebouwautomatisering door middel van elementaire veiligheidskenmerken zoals de nieuwe encryptietechnologie. Dit voorkomt de zichtbaarheid van de inhoud van KNX telegrammen. Zo kunnen bijvoorbeeld de configuratiegegevens niet worden uitgelezen tijdens de inbedrijfstelling.
Up-to-date-zijn, data-integriteit of authenticatie zijn verdere slimme beschermingsmaatregelen.


Eenvoudige installatie en uitbreiding

De Gira KNX IP-Router v4 “Secure” heeft een uiterst compacte DIN-rail-ontwerp met slechts twee modulebreedten. Een bijzonder voordeel is de geïntegreerde netwerkswitch, waarmee de netwerkkabel eenvoudig “doorgelust” kan worden (de zogenaamde daisy chain). Dit betekent dat er voor meerdere netwerkapparaten slechts één dataleiding voor het netwerk in de verdeler hoeft te worden doorgetrokken – dit verlaagt de installatiekosten en bespaart tijd.

Download

Gebruiksaanwijzingen

KNX IP-router

Gebruiksaanwijzing.

Bestell-Nr 2167 00

PDF, 333,0 KB

Download

Technische documentatie

De volgende bestanden zijn niet beschikbaar in de door u geselecteerde taal, maar wel in andere talen.

KNX IP router V4.0

Technical documentation.

Bestell-Nr 2167 00

PDF, 651,2 KB

Download

Brochures

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 20

PDF, 1,9 MB

Download

Software

Software-update KNX IP-router

Software-update voor KNX IP-router vanaf index 02. KNX Secure wordt ondersteund door apparaten van I14.

Bestell-Nr 2167 00

ZIP, 31,6 MB

Download

Naar de top Download