Hoge systeemflexibiliteit door client-server-model

Het toepassingsconcept van de Gira HomeServer is gebaseerd op een echt client-server-model. Daarom biedt de Gira HomeServer zeer hoge flexibiliteit bij de toegang met de meest uiteenlopende bedieningsapparaten. Via de open IP-interface kunnen andere technologieën probleemloos in de gebouwbesturing worden geïntegreerd.


Licentievrije toegang met alle apparaten door client-server-model

Dankzij het client-server-model hebben gebruikers met een willekeurig aantal verschillende bedieningsapparaten toegang tot de HomeServer. Een licentie voor elk afzonderlijk apparaat is daarvoor niet nodig.


Meer flexibiliteit voor de huisbesturing dankzij de open IP-interface

De Gira HomeServer communiceert via een open IP-interface. Daardoor kan elk willekeurig apparaat, dat eveneens over een open IP-interface beschikt en correct is geconfigureerd, toegang krijgen tot de HomeServer. Open betekent echter niet vrij toegankelijk: de toegang is uiteraard beveiligd met een wachtwoord en gecodeerd, zodat uitsluitend geautoriseerde bewoners toegang hebben tot de server.


Eenvoudige systeemintegratie via de Gira DCS-IP-gateway

Met behulp van de DCS-IP-gateway kunnen via de HomeServer andere externe systemen en functies aan het netwerk worden gekoppeld. Zo kan bijvoorbeeld het deurcommunicatiesysteem via een plug-in worden geïntegreerd. De aansturing vindt eenvoudig plaats via de Gira Interface en maakt zo de audiovisuele deurcommunicatie mogelijk via de Gira G1 en de pc, tablet of smartphone. Ook systemen van andere fabrikanten kunnen overkoepelend worden aangestuurd via de HomeServer.