Gira KNX DALI-gateway Plus

Flexibele verlichtingsbesturing via het Gira KNX-systeem

De Gira KNX DALI-gateway Plus vormt de interface tussen de KNX-installatie in het gebouw en een digitale DALI-verlichtingsinstallatie; zo worden twee belangrijke standaarden voor gebouwbesturing aan elkaar gekoppeld. Als digitaal alternatief voor de gangbare 1 - 10V-techniek biedt het apparaat met zijn talrijke intelligente functies hetzelfde comfort als omvangrijke bussystemen – maar is wezenlijk eenvoudiger en voordeliger te installeren. Want zowel voor de stroomvoorziening als voor de busbekabeling kan bijvoorbeeld een normale 5-aderige NYM-leiding worden gebruikt, die vaak al aanwezig is in de bestaande elektrotechnische installatie. Bovendien zijn aanzienlijk minder besturingscomponenten nodig dan bij een gangbaar 1 - 10V-systeem: met de Gira KNX DALI-gateway Plus is een zeer flexibele adressering mogelijk, zodat de ermee verbonden apparaten zowel afzonderlijk kunnen worden aangestuurd als deel uitmakend van één of meerdere groepen. In totaal kunnen 64 lampen in maximaal 32 groepen worden geschakeld en gedimd. Daarbij is de toewijzing aan de groepen onafhankelijk van de leidingen en kan dit daardoor te allen tijde worden gewijzigd.

In vergelijking met zijn voorganger, de Gira KNX DALI-gateway, biedt de Gira KNX DALI-gateway Plus een grotere functionaliteit die veel ruimte laat voor het creëren van individuele verlichtingsconcepten. Daarmee kunnen diverse dynamische sequenties en lichteffecten worden opgeslagen en opgevraagd. Op deze manier kan ook de ruimtespecifieke lichtbesturing van bijvoorbeeld kantoortuinen, productiehallen, conferentieruimtes en etalages in het KNX-gebouwbeheer worden geïntegreerd. Het apparaat heeft bovendien een uitgebreide scènebesturing – lampen en lichtgroepen kunnen in maximaal 16 lichtscènes worden geïntegreerd. Nog meer flexibiliteit wordt geboden door de maximaal 16 effecten met elk 16 effectstappen: daarmee kunnen ook zeer complexe dynamische lichtsferen worden gecreëerd. Bovendien is de Gira KNX DALI-gateway Plus voorzien van een trappenhuis- en een gangfunctie conform DIN 18015-2 en kan deze ook in een DALI-noodverlichtingssysteem worden geïntegreerd. Via de ETS plug-in kan de projectplanning van de DALI-deelnemers zowel online als offline worden uitgevoerd.


Voorbeeldtoepassing


Flexibele adressering

Met de maximaal zes verschillende adresseringswijzen kunnen afzonderlijke apparaten en groepen worden aangestuurd – de basis voor complexe individuele lichtscènes en effecten. Bij de groepstoewijzing kunnen bovendien afzonderlijke apparaten ook aan meerdere groepen worden toegewezen. Optioneel is ook centrale aansturing (broadcasting) mogelijk. In dat geval vervalt de DALI-inbedrijfstelling: zo kunnen verlichtingsinstallaties met geringe functie-eisen snel en eenvoudig in bedrijf worden gesteld.


Configuratie onafhankelijk van de bekabeling

Met de Gira KNX DALI-gateway Plus kunnen lichtgroepen onafhankelijk van de bekabeling worden toegewezen. In tegenstelling tot 1 - 10V-systemen hoeft de bekabeling niet te worden gewijzigd als groepstoewijzingen moeten worden veranderd. Bij nieuwbouw kunnen daardoor alle leidingen al worden aangelegd, ook wanneer de precieze ruimte-indeling nog niet vaststaat. Wanneer de ruimte-indeling achteraf wordt gewijzigd, hoeven alleen maar de lichtgroepen in het systeem opnieuw te worden geconfigureerd. Zo past de verlichting zich aan de veranderende behoeften van de bewoners aan.


Veelzijdige toepassing

Overal waar complexe, ruimtespecifieke lichtbesturingen energie-efficiënt en met geringe onderhoudsinspanningen moeten worden toegepast, is een DALI-installatie met de Gira KNX DALI-gateway Plus een goede keus: in kantoortuinen, multifunctionele ruimten, productiehallen, training- en presentatieruimten en etalages, maar ook in privéwoningen. Om stand-byverliezen te voorkomen kan met een aanvullende KNX-schakelactuator de DALI-deelnemer worden uitgeschakeld.


Creëren van individuele lichtscènes

De Gira KNX DALI-gateway Plus kan informatie voor meerdere lichtscènes opslaan. Zo kunnen via het KNX-systeem met één vinger voorgeprogrammeerde lichtsferen worden opgevraagd, waarin vele verschillende lampen tot een totaalbeeld worden gecombineerd. Met de Gira KNX DALI-gateway Plus kunnen lampen of verlichtingsgroepen in maximaal 16 scènes worden geïntegreerd. Ook effecten kunnen onderdeel zijn van lichtscènes, zodat niet alleen statische, maar ook dynamische lichtsferen kunnen worden gecreëerd.


Talrijke effecten voor dynamische lichtsferen

Ongeacht of de verlichting het daglichtverloop moet volgen of als afwisselend interieurelement de sfeer in de ruimte moet verrijken: met de Gira KNX DALI-gateway Plus kunnen 16 effecten met elk 16 effectstappen worden opgeslagen. Daarbij staat elke effectstap voor een eigen lichtsfeer. Door het tijdgestuurd omschakelen worden de stappen een dynamisch geheel. Daarbij kunnen afzonderlijk apparaten, groepen en zelfs complete lichtscènes worden aangestuurd. Er kan worden vastgelegd dat het effect 1 tot 500 keer moet worden doorlopen of zich eindeloos moet herhalen – geheel naar eigen wens.


Geïntegreerde bedrijfsurenteller

Om te garanderen dat periodiek onderhoud tijdig plaatsvindt, is bijvoorbeeld in elke lamp een bedrijfsurenteller geïntegreerd, die zowel vooruit als achteruit kan tellen: Wanneer een bepaalde tellerstand wordt bereikt, wordt het onderhoudspersoneel automatisch via het KNX-systeem geïnformeerd, zodat het onderhoud tijdig kan worden uitgevoerd.


Trappenhuis- en gangfunctie voor meer energie-efficiëntie en veiligheid

Voor het realiseren van tijdgestuurde verlichting van een trappenhuis of soortgelijke toepassingen is de KNX DALI-gateway Plus voorzien van een apart parametriseerbare trappenhuisfunctie. Deze kan worden uitgebreid met een waarschuwing vooraf conform DIN 18015-2. Personen die zich nog in het trappenhuis bevinden, worden daardoor gewaarschuwd dat de verlichting na enkele seconden wordt uitgeschakeld. Bij de gangfunctie kan in combinatie met bewegingsmelders het verlichtingsniveau worden gereduceerd als er geen bewegingen worden gedetecteerd. Zo wordt een hoge mate van veiligheid gegarandeerd en onnodig stroomverbruik vermeden.


Integratie in decentraal en centraal gevoede noodverlichtingssystemen

De Gira KNX DALI-gateway Plus kan standaard DALI-apparaten conform IEC 62386-101 (DALI-systeem) en IEC 62386-102 (schakeltoestellen) als noodverlichting in centraal gevoede noodverlichtingssystemen integreren. Alternatief of aanvullend kan dit apparaat losse batterijgevoede noodverlichtingstoestellen conform IEC 62386-202 aansturen. In decentraal gevoede noodverlichtingssystemen kunnen ter vereenvoudiging van het onderhoud diverse tests automatisch via het KNX-systeem worden uitgevoerd. Bij centraal gevoede noodverlichtingssystemen kunnen niet alleen de noodlampen, maar optioneel ook de KNX-installatie en zelfs de DALI-gateway Plus met de centrale veiligheidsvoeding worden gevoed. In noodbedrijf kan zo de volledige functionaliteit van de installatie in stand worden gehouden. Via het KNX-systeem kunnen op elk moment automatische functietests worden uitgevoerd.


Montage

Montage op een profielrail conform DIN EN 60715.


Inbedrijfstelling

Via de ETS plug-in kan de projectplanning van de DALI-deelnemers zowel online als offline worden uitgevoerd. De installatie kan bij de offline-projectplanning vooraf worden geprogrammeerd en hoeft voor de inbedrijfstelling ter plaatse alleen nog te worden overgedragen. Een enkele lamp kan, indien nodig, tijdens het bedrijf worden vervangen: de nieuwe lamp neemt dan in het systeem automatisch de plaats in van de vervangen lamp.


Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 110 V tot 240 V, 50/60 Hz DC 110 V tot 240 V
Vermogensverlies:
max. 3 W
Aansluitingen:
KNX via aansluit- en aftakklem DALI via schroefklemmen 0,5 tot 4 mm2 massieve draad 0,5 tot 4 mm2 geslagen draad (zonder adereindhulzen) 0,5 tot 2,5 mm2 geslagen draad (met adereindhuls)
Kabellengtes tussen gateway en bedrijfsapparaat:
ø 1,5 mm2 max. 300 m ø1,0 mm2 max. 238 m ø0,75 mm2 max. 174 m ø 0,5 mm2 max. 116 m
Temperatuurbereik:
-5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
DIN-railapparaat met 4 TE
VDE-goedkeuring conform:
EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 50428

Gira AppShop

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor de Gira KNX DALI-gateway Plus.

Nu naar de AppShop

Download

Productinformatie

De volgende bestanden zijn niet beschikbaar in de door u geselecteerde taal, maar wel in andere talen.

Gira DALI-Gateway Plus

Bestell-Nr 18675 10

PDF, 191,1 KB

Download

Naar de top Download