Gira draadloze module voor Gira rookmelder Dual Q

Draadloze koppeling en aansturing

Voorzien van een optioneel verkrijgbare Gira draadloze module kan de Gira rookmelder Dual Q door middel van de Gira eNet draadloze omzetter in het Gira eNet-systeem worden geïntegreerd. Wanneer één rookmelder brand detecteert, slaan alle toegewezen rookmelders alarm. Bovendien kunnen bij brand draadloos maatregelen worden geactiveerd, zoals licht inschakelen of jaloezieën openen.

Per module kan een zendbereik van 100 m (open terrein) worden bereikt. Wanneer een rookmelder met draadloze module als repeater wordt geprogrammeerd, kan het bereik verder worden uitgebreid. Bovendien bestaat de mogelijkheid de nieuwe Gira rookmelder Dual Q met draadloze module in bestaande installaties van Gira rookmelders Dual Q met draadloze modules te integreren.
Gira rookmelder Dual Q


Overal in huis tegelijkertijd alarm

Via de draadloze Gira module kunnen in totaal 40 Gira rookmelders Dual Q met elkaar worden verbonden. Wanneer een rookmelder een gevaarlijke rook- of warmteontwikkeling detecteert, wordt een signaal naar alle gekoppelde rookmelders gestuurd en wordt in het hele gebouw tegelijkertijd alarm geslagen. Zo merkt men ook op de zolder of het levensgevaarlijk wordt in de kelder.


Automatisch geschikte tegenmaatregelen activeren

De veiligheid in geval van brand wordt verder verhoogd als er niet alleen tijdig wordt gewaarschuwd, maar er tegelijkertijd ook automatisch tegenmaatregelen worden getroffen. De Gira draadloze module maakt dit mogelijk. Vanwege de compatibiliteit met het draadloze bussysteem kunnen draadloze actoren met een alarmmelding worden aangestuurd. Dat kan bijvoorbeeld worden gebruikt om bij alarm het licht te schakelen of de jaloezieën omhoog te bewegen. Het aansturen van eNet componenten kan uitsluitend in combinatie met de draadloze omzetter op eNet worden gerealiseerd.


Montage

De draadloze Gira module wordt op de interface van de rookmelder Dual Q gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt. Daardoor kunnen gecombineerde lijnen (bekabeld en draadloos) worden gerealiseerd.


Technische gegevens

Voeding:
via 3-V-lithium-batterijen Type (CR2/3 AA) (bij levering inbegrepen)
Zendfrequentie:
433,42 MHz, ASK
Zendbereik:
type. 100 m (in open terrein)
Temperatuurbereik:
-5 °C tot +50 °C
Naar de top