Gira Sensotec

Gira Sensotec,
Standard 55, czysta biel z połyskiem
Gira Sensotec,
E2, czysta biel z połyskiem
Gira Sensotec,
Gira Event Clear, czarny/czysta biel z połyskiem
Gira Sensotec,
Esprit, szkło miętowe/czysta biel z połyskiem

Czujnik ruchu i łącznik bezdotykowy w jednym

Automatycznie większe bezpieczeństwo i lepsza orientacja w ciemności: Gira Sensotec włącza ściemniane oświetlenie pomieszczenia, gdy tylko czujnik wysokiej częstotliwości wykryje ruch w zdefiniowanym dalekim zakresie wykrywania. Ponadto w bliskim zakresie wykrywania światło w pomieszczeniu można przełączyć na 100% zaledwie jednym ruchem, czyli bezdotykowo. Dzięki płaskiej konstrukcji Gira Sensotec dyskretnie komponuje się z każdym otoczeniem. W połączeniu z przekaźnikiem sprzęgającym urządzenie Gira Sensotec może być również wykorzystywane jako bezdotykowy mechanizm otwierania drzwi w publicznych pomieszczeniach łazienkowych lub w szpitalach, zakładach opieki i gabinetach lekarskich.

  • Płaska konstrukcja, którą można stylowo skomponować z każdą architekturą i szerokim zakresem opcji projektowych
  • Wykrywanie ruchu w obszarze dalekim: Automatycznie przyciemnione światło w pomieszczeniu bez efektu olśnienia
  • Wykrywanie przez drzwi i ściany
  • Możliwość łatwego dostosowania zasięgu do indywidualnych potrzeb
  • Niezawodne wykrywanie także w przypadku wysokich temperatur
  • Czujnik wysokiej częstotliwości w porównaniu z technologią PIR
  • Ruch w obszarze bliskim: Bezdotykowe włączanie oświetlenia. Łącznik pozostaje czysty.
  • Zwiększenie zasięgu poprzez odbite sygnały, co wyklucza konieczność stosowania dodatkowych urządzeń
  • Unikanie efektu olśnienia za sprawą przyciemnionego światła w pomieszczeniu
  • Bezdotykowe otwieranie drzwi z bliska i z daleka

Płaska konstrukcja i różnorodne możliwości aranżacji

Zaawansowana technologia w niewielkim urządzeniu: Gira Sensotec zajmuje niewiele miejsca – w przypadku ramki z naszego asortymentu E2 są to przykładowo 2 mm nad ramką – a dzięki płaskiej konstrukcji na ścianie urządzenie to jest gustownie i dyskretnie wkomponowane w architekturę. Ramka i klawisz znajdują się niemal w tej samej płaszczyźnie i można je łatwo wyczyścić. Urządzenie można zintegrować z ramkami z oferty System 55 oraz z Gira F100 (z ramkami pośrednimi). Pięć wariantów kolorystycznych oferuje szerokie możliwości projektowania.

System 55 Gira


Czujnik wysokiej częstotliwości w porównaniu z technologią PIR

Do rozpoznawania ruchu wykorzystywana jest zasada efektu Dopplera. Czujnik wysokiej częstotliwości (HF) wysyła fale elektromagnetyczne o częstotliwości 5,8 GHz. Jeśli sygnał trafi w nieruchomy obiekt – np. mebel – odbija się z tą samą częstotliwością. Jeśli jednak osoba w pomieszczeniu zbliża się do czujnika lub oddala od niego, częstotliwość odbitego sygnału rośnie lub maleje. Gira Sensotec rejestruje tę zmianę jako ruch, a następnie włącza przyciemnione światło w pomieszczeniu. Czujnik ruchu z technologią PIR i pasywnym czujnikiem podczerwieni wykrywa natomiast niewidzialne promieniowanie cieplne, generowane przez poruszające się ciało. Zalety technologii HF w porównaniu z PIR to np. precyzyjne wykrywanie w wysokich temperaturach i wykrywanie przez materiały przepuszczalne. W przypadku Gira Sensotec optymalne wykrywanie ma miejsce wtedy, gdy osoby zbliżają się do urządzenia od przodu. Natomiast czujki PIR działają najlepiej, gdy osoby poruszają się poprzecznie w kierunku czujki.


Wykrywanie ruchu w obszarze dalekim: Automatycznie przyciemniane światło w pomieszczeniu

W przypadku rozpoznania ruchu w zakresie wykrywania odległym do ok. 6 m, Gira Sensotec w ciemności automatycznie włącza przyciemnione światło w pomieszczeniu. Ułatwia to użytkownikowi orientację, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo.


Ruch w bliskim zakresie wykrywania: Bezdotykowe włączanie oświetlenia

Pełne oświetlenie pomieszczenia włącza się, gdy użytkownik zbliży się do urządzenia Gira Sensotec na odległość ok. 5 cm, np. w reakcji na ruch ręki. Jest to szczególnie łatwe i komfortowe – ułatwia także włączanie światła osobom z ograniczeniami dotykowymi.


Zwiększanie zasięgu poprzez odbite sygnały

Metalowe powierzchnie i ściany wykonane z betonu lub litego muru tłumią lub odbijają sygnały. Wykrywanie sygnałów przez te materiały nie jest możliwe w ogóle lub tylko w ograniczonym zakresie. Jednak efekt odbijania sygnału można wykorzystać do zwiększenia zasięgu. W rzadkich przypadkach można również zmniejszyć zasięg.


Indywidualne dopasowanie zasięgu

Na otwartej przestrzeni zasięg Gira Sensotec obejmuje obszar około 4 × 6 m. Czułość czujnika można regulować za pomocą pilota. Dzięki dobrej regulacji można uniknąć wykrywania w sąsiednich pomieszczeniach.


Wykrywanie przez drzwi i ściany

Wykrywanie jest możliwe również przez materiały, takie jak szkło, kamień, płyty gipsowo-kartonowe i drewno.


Unikanie efektu olśnienia za sprawą przyciemnionego światła

Nagła jasność w ciemności może olśnić i przestraszyć. Aby uniknąć efektu olśnienia, żądane natężenie oświetlenia pomieszczenia można ustawiać w trybie automatycznym. W ten sposób Gira Sensotec uwzględnia zdolność adaptacji oka i postępuje zgodnie z wytycznymi VDI/VDE 6008 arkusz 3 dla pomieszczeń mieszkalnych bez barier.


Niezawodne wykrywanie także w przypadku wysokich temperatur

Gira Sensotec niezawodnie rozpoznaje ruch nawet przy wysokich temperaturach oraz w pomieszczeniach z przepływami ciepła, np. na klatkach schodowych. Dla porównania w temperaturach powyżej ok. 28°C konwencjonalny czujnik podczerwieni niemal nie odróżnia człowieka od otoczenia, dlatego nie można zapewnić jego niezawodnego działania.


Obszary zastosowań i przykłady użycia

Gira Sensotec sprawdza się wszędzie tam, gdzie do orientacji potrzebne jest dyskretne światło. Dzięki płaskiej konstrukcji i integracji kilku funkcji w jednym urządzeniu, technika wyposażenia budynku jest stylowo wkomponowana w ścianę.

Kontrola całych pomieszczeń łazienkowych z wykorzystaniem małej ilości urządzeń

Wszystkie kabiny w pomieszczeniach łazienkowych można kontrolować za pomocą zaledwie kilku urządzeń. Warunkiem jest wykonanie drzwi z materiałów niemających właściwości ekranujących, takich jak szkło, kamień, płyty gipsowo-kartonowe i drewno.

Wykrywanie przed drzwiami wejściowymi

Jeśli urządzenie Gira Sensotec jest zamontowane naprzeciwko drzwi wejściowych, oświetlenie korytarza można włączyć, gdy tylko ktoś na zewnątrz podejdzie do drzwi. Zwiększa to komfort i sprawia pozytywne wrażenie bycia oczekiwanym.


Bezdotykowe otwieranie drzwi z bliska i z daleka

W przypadku, gdy urządzenie Gira Sensotec jest stosowane w połączeniu z przekaźnikiem sprzęgającym w roli mechanizmu otwierającego drzwi, w zależności od ustawienia, drzwi można otwierać bezdotykowo tylko z bliska lub również z bliska i z daleka. Jeżeli wykrywanie dalekie jest ustawione na najmniejszą odległość, drzwi otwierają się tylko w przypadku wykrywania bliskiego z odległości ok. 5 cm (np. w gabinecie lekarskim). Jeżeli wykrywanie dalekie jest ustawione np. na ok. 6 m, a wartość ściemniania na 100%, drzwi można otworzyć jednym ruchem zarówno w dalekim, jak również w bliskim zakresie wykrywania (np. w przypadku drzwi przejściowych).


Zastosowanie w korytarzach i klatkach schodowych

Urządzenia Gira Sensotec można również stosować w połączeniu z modułowym automatem schodowym Gira. Rozwiązanie to umożliwia dodatkowe zastosowania i podłączenie kolejnych elementów świetlnych. Odbijając sygnały, czujnik może także wykryć ruchy, które nie znajdują się bezpośrednio w polu widzenia.


Wskazówki dotyczące projektowania

Gira Sensotec współpracuje z technologią czujników wysokiej częstotliwości, która działa na zasadzie odbijania fal elektromagnetycznych. Wykrywanie zależy od powierzchni odbicia, prędkości i rodzaju obiektu. Dlatego podczas montażu należy uwzględnić warunki przestrzenne, dostępne na miejscu materiały oraz typowe kierunki ruchu w pomieszczeniu.

Wysokość montażu

Gira Sensotec montuje się jak normalny łącznik na wysokości ok. 1,10 m.

Miejsce instalacji należy wybrać zgodnie z kierunkiem ruchu

Najlepsze możliwe rezultaty detekcji są osiągane (w przeciwieństwie do rozpoznawania w technologii PIR), gdy obiekt porusza się bezpośrednio w kierunku urządzenia. Jeśli miejsce instalacji można wybrać tylko w taki sposób, że ruchy będą przebiegały zazwyczaj w poprzek urządzenia, zaleca się zainstalowanie czujnika ruchu działającego w technologii PIR, np. łącznika automatycznego Gira z modułem nakładanym Standard lub Komfort.
Działanie w przypadku niektórych materiałów

Detekcja jest możliwa również przez przepuszczalne materiały, takie jak szkło, kamień, płyty gipsowo-kartonowe i drewno. Powierzchnie odblaskowe, takie jak murowane ściany, metalowe drzwi, itp., mogą znacznie zwiększyć lub zmniejszyć zasięg frontalny i boczny.


Rejestracja wsteczna

Możliwa jest nieznaczna rejestracja wsteczna przez cienkie ściany, np. z płyt gipsowo-kartonowych. Należy to wykluczyć w obszarach związanych z bezpieczeństwem.


Ograniczanie pola wykrywania

Zasięg czujnika należy ustawić tak, aby w sąsiednich pomieszczeniach nie mogło dojść do niepożądanej detekcji.


Instalacja

Urządzenie podtynkowe jest podłączane do zasilania 230 V. Odbiornik można podłączyć do wyjścia elektronicznego, zazwyczaj jest to oprawa oświetleniowa. Po podłączeniu urządzenia i włączeniu zasilania urządzenie potrzebuje ok. 30 sekund na inicjalizację. Wówczas jest ono gotowe do użycia. Za pomocą pilota na podczerwień można ustawiać następujące parametry: jasność włączania w dalekim zakresie wykrywania (lampka orientacyjna), czułość (zasięg) dalekiego wykrywania, test działania (pole wykrywania) / czas opóźnienia = 1 sek., ustawianie wartości progowej maks. jasności otoczenia (powyżej tej wartości nie występuje przełączanie), ustawianie czasu opóźnienia, przełączanie master/slave – przy połączeniu kilku przełączników Sensotec jasność jest oceniana tylko w przypadku elementu master, oraz zachowanie podczas wyłączania. Niebieskie i czerwone sygnały LED ułatwiają instalatorowi programowanie ręczne. W połączeniu z modułowym automatem schodowym lub przekaźnikiem sprzęgającym z możliwością podłączenia do wyjścia Gira Sensotec, można podłączyć obciążenia, np. transformatory uzwojone lub elektroniczne, świetlówki kompaktowe, świetlówki lub elektryczny napęd drzwi. Przy ustawieniu ściemniania 100% wyjście Gira Sensotec można podłączyć również do wejścia binarnego KNX.


Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230/240 V~
Częstotliwość sieciowa:
50/60 Hz
Temperatura otoczenia:
0°C do +50°C
Typ zestyku:
ε
Moc łączeniowa przy 25°C:
Żarówka: 4 do 300 W Lampy halogenowe 230 V~: 4 do 300 W Żarówki LED 230 V~: typ. 4 do 60 W
Wysokość montażu:
1,10 m
Zakres wykrywania:
Z bliska: ok. 5 cm Z daleka: ok. 6 × 4 m
Jasność:
10 do 1000 luksów
Czas opóźnienia:
1 s do 60 min
Częstotliwość:
5,8 GHz
Moc nadawcza:
<1 mW
Batterie Fernbedienung:
CR2025
Anzahl Nebenstellen:
unbegrenzt
Gesamtlänge:
Lastleitung: 300 m Nebenstellenleitung: 300 m
Anschluss Schraubklemmen:
eindrähtig: 1,5 do 2,5 mm² cienkoprzewodowe z tulejką końcową żyły: 1,5 do 2,5 mm²
Pobór mocy:
maks. 0,5 W
Redukcja mocy o 5°C powyżej 25°C:
-10%
Klasa ochronności:
II

Wzornictwo/wyróżnienia

Wzornictwo:
Gira Designteam, Radevormwald

Download

Instrukcje obsługi

Sensotec

Instrukcja obsługi.

Bestell-Nr 2366 .., 2376 ..

PDF, 1,8 MB

Download

Informacje o produktach

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Gira Sensotec/Gira Sensotec LED

Gira Sensotec Motion detector, orientation light and contactless switch in one Product information Order No. 18680 90

Bestell-Nr 18680 90

PDF, 2,4 MB

Download

Powrót do góry Download