Service
Installatiebedrijven

Bescherming
en beveiliging van gegevens
in het Smart Home

Een Smart Home biedt veel voordelen. De intelligente gebouwentechniek biedt de bewoners en gebruikers een hoge mate van comfort en veiligheid alsook een verbeterde energie-efficiëntie bij het wonen en werken.

Maar juist door dit omvangrijke netwerk en de individuele aanpassing aan het gedrag van de gebruikers zijn de bescherming van persoonlijke gegevens en de technische gegevensbeveiliging bijzonder belangrijke thema's, waar voorzichtig en adequaat mee moet worden omgegaan. In netwerken van Smart Home-projecten krijgt u als installateur ook altijd gevoelige, persoonlijke gegevens onder ogen, bijvoorbeeld het aantal bewoners, tijdstippen van aan- en afwezigheid, het gedrag van de gebruikers en vaak ook camerabeelden waarop personen te zien zijn.

De bescherming van gevoelige, persoonlijke gegevens dient u van tevoren contractueel vast te leggen met uw klanten. Dit zorgt voor vertrouwen. Zo geeft u uw klanten van het begin af aan een goed en veilig gevoel. Zorg door een uitgebreide, zorgvuldige installatie voor een optimale beveiliging van de digitale huistechniek en maak dit de klant altijd duidelijk. Lees daarvoor onze aanbevelingen.

Onze aanbevelingen voor een betere gegevensbeveiliging

Persoonlijke gegevens beschermen, technische systemen beveiligen – wij hebben belangrijke tips m.b.t. deze aspecten voor u op een rij gezet. Om persoonlijke gegevens contractueel te beschermen, kunt u een sjabloon downloaden die u als bijlage bij het contract kunt gebruiken. In technisch opzicht kunt u eveneens veel ondernemen om de gegevens en het netwerk te beschermen.

Klanten over gegevensbescherming informeren

Informeer uw klanten goed over de belangrijke onderwerpen gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Wijs hen op alle veiligheidsrelevante aspecten en laat de mogelijke oplossingen zien. Zo maakt u de klanten bewust van dit gevoelige thema en kunt u zich als competent bedrijf positioneren.

Privacy contractueel beschermen

In een intelligent gebouw krijgt u als installateur altijd ook gevoelige, persoonlijke gegevens onder ogen, bijvoorbeeld het aantal bewoners, tijdstippen van aan- en afwezigheid, het gedrag van de gebruikers en vaak ook camerabeelden waarop personen te zien zijn. Bespreek dit thema met de klant en leg de omgang hiermee van tevoren contractueel vast. Dit zorgt voor vertrouwen en geeft uw klanten een veilig gevoel.
Aanbeveling contractuele aanvulling privacyverklaring

Bij de calculatie rekening houden met gegevensbeveiliging

U dient al bij de calculatie na te denken over het programmeerwerk en de apparatuur die nodig is om gegevens in het netwerk te beveiligen, zodat hier voldoende rekening mee wordt gehouden. Bedenk van tevoren aan welke voorwaarden moet worden voldaan en met welke bijzondere veiligheidsaspecten in het desbetreffende netwerk rekening moet worden gehouden. Plan deze in, zodat u voldoende speelruimte bij de realisatie heeft. U kunt het beste twee varianten calculeren, namelijk een installatie die aan de fundamentele veiligheidseisen voldoet en een installatie met sterkere beveiliging.
Aanbeveling IT-KNX-infrastructuur, fundamentele eisen
Aanbeveling IT-KNX-infrastructuur, verhoogde eisen

Netwerk in VLAN-segmenten groeperen

Een belangrijke methode om de veiligheid te verhogen, is het onderverdelen van het gegevensnetwerk in van elkaar gescheiden zones. Groepeer het netwerk op een zinvolle manier, bijvoorbeeld met VLAN-segmenten voor de huistechniek, voor onderhoudsdoeleinden, voor de internettoegang of voor IP-camera's voor de bewaking van het gebouw. Zo kunnen bijvoorbeeld alle bewoners gebruikmaken van internet en consumentenelektronica, maar hebben slechts bepaalde personen toegang tot de huisbesturing. Kinderen hebben geen toegang tot de computer van hun ouders en de installateur die onderhoud op afstand uitvoert evenmin.

Onbevoegde toegang voorkomen met VPN

De bediening van een Smart Home op afstand via smartphone, tablet of een externe pc behoort tot de populairste functies en wordt dus vaak gebruikt. Maar op internet liggen veel gevaren op de loer die zulke signalen onderscheppen en schade kunnen aanrichten. Zorg daarom voor een verhoogde bescherming en richt voor uw klanten voor de toegang op afstand een Virtual Private Network (VPN) in. Bij zulke netwerken wordt deze verbinding beveiligd door een tunnel die het bekijken van en toegang tot vertrouwelijke gegevens van buitenaf verhindert.

Veiligheidsstandaarden voor draadloze netwerken in acht nemen

Ook draadloze netwerken (WLAN) kunnen goed worden beveiligd. Daarvoor zijn echter aanzienlijk hogere veiligheidsstandaarden vereist. Gebruik als encryptiemethode WPA2 conform IEEE802.11i in combinatie met het algoritme AES. Dit moet voor draadloze netwerken altijd de standaard zijn. Informeer ook uw klanten over het gebruik van WPA2 en de functie ervan. Houd uw kennis van de verschillende encryptiemethoden altijd up-to-date. In de Gira cursussen over netwerkbeveiliging informeren wij u regelmatig hierover.

Veilige wachtwoorden gebruiken

Voor intelligente huizen geldt hetzelfde als voor computer en smartphones: sterke wachtwoorden zijn een fundamentele voorwaarde voor de veiligheid. Laat nooit de standaard ingestelde wachtwoorden van apparatuur ongewijzigd, maar stel in samenspraak met de klant nieuwe, veilige wachtwoorden in. Ook het regelmatig wijzigen van wachtwoorden komt de veiligheid ten goede. Ook daarop dient u uw klanten attent te maken.

Regelmatig updates uitvoeren

Het is belangrijk voor de veiligheid dat van de nieuwste techniek gebruik wordt gemaakt. Veiligheidseisen kunnen namelijk veranderen en de software van apparaten en systemen wordt regelmatig door Gira aangepast en verbeterd. Daarom moeten op alle apparaten regelmatig updates worden uitgevoerd. Hiermee kunnen onnodige veiligheidsproblemen worden vermeden. Wijs uw klanten op het belang hiervan en bied uw hulp aan. Gebruik eventueel de contractsjabloon voor de inrichting en het onderhoud van IT-systemen.
Contractsjabloon systeemonderhoud

Cursussen bezoeken en op de hoogte blijven van de actuele standaarden

Systemen en eisen zijn onderhevig aan verandering. Bestaande standaarden worden aangepast en er worden nieuwe standaarden ontwikkeld. Bij het thema veiligheid is het van groot belang altijd up-to-date te zijn en de nieuwste ontwikkelingen te kennen. Bezoek daarom regelmatig cursussen over dit onderwerp, zodat u goed op de hoogte bent. De cursussen van Gira geven u een goed, beknopt overzicht over het thema.
Basiscursus netwerktechniek 1, de beginselen
Vervolgcursus netwerktechniek 2, netwerkbeveiliging
Vervolgcursus netwerktechniek 3,
WLAN

Experts op het gebied van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bij u in de buurt

U kunt het thema gegevensbeveiliging ook samen met een deskundige behandelen. Wij geven u graag aanbevelingen uit mogelijkheden bij u in de buurt als u een expert op het gebied van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging zoekt. Daarvoor kunt u gebruikmaken van onze zoekfunctie.

Installatiebedrijf

TOP

Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Accepteren
 
Weigeren