Gira BIM-gegevens

BIM-gegevens - wat is dat?

Building Information Modeling (BIM) beschrijft een methode voor het geoptimaliseerde plannen, uitvoeren en beheren van gebouwen met behulp van software. Terwijl wijzigingen in bouwprojecten vroeger leidden tot aanzienlijke extra kosten, tijdverlies en verhoogde communicatiekosten, is het met BIM mogelijk de aanpassingen eenvoudig in het projectbestand aan te brengen. Door de automatische vergelijking worden veranderingen van de tekeningen meteen zichtbaar voor alle betrokkenen bij de bouw, waardoor deze meteen beschikbaar zijn voor architecten, ontwerpers, instanties en deskundigen op het gebied van brandpreventie. Ook de uit de aanpassingen voortkomende nieuwe hoeveelheids- en kostenberekening wordt automatisch bijgewerkt.

Om een optimale planningsondersteuning te kunnen bieden, wordt het aanbod van de Gira BIM-gegevens voortdurend aangevuld en geactualiseerd.


Waar vind ik de Gira BIM-gegevens?

Voor de Duitse markt zijn de BIM-gegevens van Gira producten gratis beschikbaar als download. U vindt de Gira BIM-gegevens ofwel direct op de betreffende productpagina in onze onlinecatalogus in de HeinzeBIM Manager, ofwel als centraal bestand met alle producten hier als download. Daarnaast kan de HeinzeBIM-plug-in worden gedownload. Hiermee kunnen Gira producten automatisch in de ontwerpsoftware Autodesk Revit worden geïmporteerd.

Gira onlinecatalogus

In de Gira onlinecatalogus vindt u op de betreffende productpagina de relevante BIM-gegevens onder het tabblad 'Download'.

Naar de Gira onlinecatalogus

Gira BIM-gegevens download

Hier kunt u alle BIM-gegevens in één keer downloaden als Revit- of IFC-bestanden. Houd er rekening mee dat onze gegevens voortdurend worden geactualiseerd.

Hier alle Gira BIM-gegevens downloaden

Hier alle Gira BIM-gegevens (bij Heinze) downloaden


Tutorial: hoe importeer ik BIM-gegevens van Gira in Autodesk?


Feedback over de Gira BIM-gegevens?

Heeft u feedback over onze Gira BIM-gegevens? Ontbreken de BIM-gegevens van bepaalde artikelen? We zijn altijd blij met opmerkingen, fouten of simpelweg verbeteringsvoorstellen. Neem bij feedback contact op met BIM@gira.de.

BIM-gegevens Waar vind ik de BIM-gegevens? Tutorial Feedback