KNX-module voor Gira rookmelder Dual Q

Koppeling aan het KNX-systeem

Met de optioneel verkrijgbare Gira KNX-module kan de Gira rookmelder Dual Q aan een KNX-systeem worden gekoppeld. Daardoor kunnen storingsmeldingen van een rookmelder per ruimte worden geregistreerd en de eerste tegenmaatregelen gericht in gang worden gezet. Zo kunnen jaloezieën en rolluiken automatisch omhoog worden bewogen en de ramen worden geopend. Ook kan de voordeur worden ontgrendeld, het licht langs de vluchtroute worden ingeschakeld en nog veel meer.

De KNX module wordt gevoed via de KNX leiding. Het apparaat is achterwaarts compatibel en kan daardoor ook voor de Gira rookmelders Dual/VdS worden gebruikt.
Gira rookmelder Dual Q


Tegenmaatregelen automatisch in werking stellen in geval van alarm

In geval van brand is het belangrijk dat bewoners en gebruikers tijdig worden gewaarschuwd. De veiligheid wordt nog verder verhoogd als er tegelijk automatische tegenmaatregelen worden getroffen. Door de koppeling van de Gira rookmelder Dual Q aan een KNX-systeem is dit mogelijk. In geval van een storingsmelding kunnen willekeurige functies van het KNX-systeem precies in de bepaalde ruimte worden geactiveerd: jaloezieën en rolluiken automatisch omhoog bewegen en de ramen openen. Ook kan de voordeur worden ontgrendeld, het licht langs de vluchtroute worden ingeschakeld en nog veel meer.


Montage

De Gira KNX-module wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder Dual Q gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt.


Technische gegevens

Voeding:
KNX via aansluit- en aftakklem (bij levering inbegrepen)
Temperatuurbereik:
-5 °C tot +50 °C
Naar de top

Gira uses cookies for websites in the domain gira.de. Some of them are essential, while others help us to improve this website and your experience. Find out more about the cookies used by us or third parties and your options for issuing them in our data protection declaration.

If you reject cookies for statistical analysis, no tracking cookies will be sent. Your visit to this website will then not be recorded.