Gira jaloeziebesturing met wipschakelaar

De eenvoudige schakelaar voor handmatige bediening van jaloezie of rolluik: de linker knop met de pijl omhoog of de rechter knop met de pijl omlaag wordt ingedrukt als de jaloezie moet worden opgetrokken of neergelaten.

Download

Montagehandleidingen

Schakelaar

Aansluitschema basiselement wipjaloezieschakelaar/wipdrukcontact voor schakelfunctie

Bestell-Nr 0159 00

PDF, 13,2 KB

Download

Naar de top Download