vBASS Automatyka Budynkowa
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 10
80-283 Gdansk
Polonia
Tel. +48 583 500 404
www.vbass.pl
vbass@vbass.pl

www.gira.com/pl