Sala de exposiciones de Taizhóu 
1F-A8030-1
Red Star Macalline
Distrito de Jiaojiang
Taizhóu
Provincia de Zhejiang

台州
地址:浙江省台州市椒江区洪家红星美凯龙一楼A8030-1 德国吉徕展厅