Gira Eco.

Gira Eco pozwala łatwo zintegrować w systemie KNX maksymalnie pięć punktów ładowania różnych producentów. W razie potrzeby Eco może przejąć zarządzanie obciążeniem przez stację ładowania, chroniąc w ten sposób przyłącze domowe przed przeciążeniem. Możliwość nadania priorytetu punktowi ładowania zapewnia, że najważniejszy pojazd jest ładowany z maksymalną dostępną mocą. Gira Eco umożliwia również integrację stacji ładowania z systemem KNX Smart Home, co pozwala sterować ładowaniem z pomocą aplikacji Gira Smart Home lub Gira G1. Urządzenie obsługuje już systemy wielu producentów, a z czasem będzie ich coraz więcej.

  • Łatwa i bezpieczna integracja elektromobilności z inteligentnym domem.
  • Dynamiczne i statyczne zarządzanie obciążeniem chroni przyłącze domowe przed przeciążeniem.
  • Sterowanie przez zakład energetyczny z uwzględnieniem obciążenia sieci.
  • Obsługa do 5 punktów ładowania.
  • Obsługa różnych producentów i praca w trybie mieszanym.
  • Połączenie przez IP lub RS485 (Modbus).

Dynamiczne zarządzanie obciążeniem

Co oznacza dynamiczne zarządzanie obciążeniem? Zbyt wiele odbiorników potrzebuje energii elektrycznej w tym samym czasie? A jednocześnie trzeba ładować samochód? Pomimo urządzeń o wysokim zużyciu energii ładowanie jest możliwe nawet w przypadku niewielkiego przyłącza domowego.


Obsługa różnych producentów i praca w trybie mieszanym

Gira Eco pozwala zintegrować maksymalnie pięć punktów ładowania różnych producentów w trybie mieszanym. Za pomocą Gira Eco można łatwo zintegrować kompatybilne stacje ładowania różnych producentów z istniejącą instalacją. Dlatego Gira Eco nadaje się szczególnie do domów wielorodzinnych, hoteli lub firm.