Bramka DALI Colour do KNX

Łatwa integracja większej liczby funkcji.

Bramka DALI Colour do KNX tworzy interfejs pomiędzy instalacją KNX a cyfrową instalacją oświetleniową DALI. W wariancie urządzenia 1x bramka umożliwia włączanie i ściemnianie zasilaczy DALI w jednym systemie DALI, a w wariancie 2x w dwóch oddzielnych systemach DALI.

W zależności od konfiguracji do adresowania grupowego dostępnych jest do 32 niezależnych grup DALI. W celu alternatywnego sterowania można je w razie potrzeby uzupełnić o 64 indywidualnie adresowalne kanały urządzeń DALI na każdy system DALI. Opcjonalnie możliwe jest centralne sterowanie wszystkich podłączonych podzespołów DALI (Broadcast). W tym przypadku nie ma potrzeby uruchamiania DALI, dzięki czemu można szybko i łatwo uruchamiać instalacje oświetleniowe o niewielkim zapotrzebowaniu na funkcje. Za pomocą bramki DALI Colour do KNX można realizować różne koncepcje oświetlenia (więcej informacji patrz niżej).

 • Dostępna jako wariant 1x do sterowania maksymalnie 64 i jako wariant 2x do sterowania maksymalnie 128 zasilaczami DALI
 • Urządzenie DALI typu 8 do opraw oświetleniowych TW, RGB, RGBW i HSV
 • Sześć różnych rodzajów adresowania do grupowego, indywidualnie adresowanego lub łączonego sterowania oprawami DALI
 • Funkcje kolorów dostępne we wszystkich grupach, poszczególnych urządzeniach i scenach
 • Automatyczny przebieg koła barw za naciśnięciem przycisku
 • Funkcja Dim to Warm
 • Dynamiczne, zależne od godziny przebiegi kolorów w trybie przejścia kolorów
 • Dynamiczne, zależne od godziny przebiegi temperatury barwowej dzięki technologii Human Centric Lighting (HCL)
 • Certyfikowana jako sterownik DALI 2 zgodnie z normą IEC 62386 wyd. 2
 • Zintegrowany zasilacz DALI

Wszechstronne koncepcje oświetlenia.

Tunable White
(urządzenie DALI typu 8 – TW)

Bramka DALI Colour do KNX obsługuje sterowanie zasilaczami DALI typu „Tunable White”. Dzięki funkcji Tunable White można elastycznie regulować temperaturę barwową światła od ciepłego do zimnego białego.

 • Sterowanie temperatury barwowej możliwe jest za pomocą względnego lub bezwzględnego ściemniania, a dodatkowo za pomocą scen
 • Zimnego białego światła można używać na przykład w biurach, aby wspierać koncentrację, a ciepłego białego światła w pomieszczeniach mieszkalnych, aby stworzyć relaksującą, przytulną atmosferę

Human Centric Lighting (HCL)

Technologia Human Centric Lighting pozwala zrealizować przebieg temperatury barwowej w ciągu dnia w celu uzyskania oświetlenia efektywnego biologicznie. Sterowanie temperaturą barwową odbywa się niezależnie dla każdej grupy i każdego pojedynczego urządzenia za pośrednictwem oddzielnych obiektów komunikacyjnych do sterowania jasnością. Alternatywnie można sterować temperaturą barwową dla każdego kanału z osobna, aby regulować kolor. Oświetlenie można uruchomić za naciśnięciem przycisku, a następnie regulować je dynamicznie i automatycznie w ciągu dnia.

 • Skuteczna poprawa samopoczucia i zdrowia
 • Maksymalnie cztery matryce HCL umożliwiają dowolną konfigurację jasności i temperatury barwowej oraz aktywowanie i przełączanie jej w zależności od pory dnia i dnia tygodnia
 • Liczne obszary zastosowań (biura, hotele, szkoły, szpitale, pomieszczenia mieszkalne itp.)

Regulacja barwy
(urządzenie DALI typu 8 – TW)

W przypadku korzystania z zasilaczy DALI typu „Colour Control” bramka może służyć do regulacji temperatury barwowej opraw DALI w celu zmiany nastroju lub warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Umożliwia ona elastyczną regulację barwy w przestrzeni barw „RGB”, „RGBW”, „HSV” lub „HSVW”.

 • W przestrzeniach barw RGB barwą można sterować zgodne ze specyfikacją KNX za pomocą względnego lub bezwzględnego ściemniania za pośrednictwem połączonych lub oddzielnych obiektów komunikacyjnych
 • W przestrzeni barw „HSV” stale dostępne są oddzielne obiekty, umożliwiające bezwzględne sterowanie barwą światła za pomocą kąta koloru (H), nasycenia (S) i wartości jasności (V)
 • Przebieg koła barw (cykliczna zmiana kąta barwy) służy do automatycznego ogólnego sterowania barwą opraw oświetleniowych DALI i generuje ciągłe sekwencje kolorów, które można uruchamiać i zatrzymywać w dowolnej chwili
 • Automatyczny przebieg jasności reguluje jasność cyklicznie w całym zakresie, tworząc w ten sposób indywidualne scenariusze jasności
 • Możliwość łączenia z funkcjami sterowania czasowego
 • Możliwa integracja regulacji barw w scenach

Tryb przejścia kolorów

W systemach oświetlenia RGB lub RGBW tryb przejścia kolorów (CTM) umożliwia elastyczną i kreatywną kontrolę nad zmianami kolorów, pomagając tworzyć nastrojowe efekty wizualne.

 • Łagodna, stopniowa zmiana barwy światła
 • Regulacja szybkości przejścia kolorów
 • Nadaje się szczególnie do systemów oświetlenia komercyjnego i dekoracyjnego (w restauracjach, hotelach, dyskotekach lub do oświetlenia scenicznego)
 • Cztery dowolnie konfigurowalne matryce CTM można aktywować i przełączać w zależności od pory dnia i dnia tygodnia, przy czym umożliwiają one różne przebiegi kolorów
 • Każda matryca umożliwia ustawianie indywidualnie zadanych kolorów, z regulacją jasności lub bez
 • Możliwość ustawienia automatycznych przebiegów koła kolorów i jasności