Regulacja temperatury w pomieszczeniu Gira

Ogrzewanie, chłodzenie i indywidualne ustawianie komfortowej temperatury: regulatory temperatury w pomieszczeniu Gira gwarantują energooszczędne, a jednocześnie komfortowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym. Zależnie od potrzeb i rodzaju montażu dostępne są cztery wersje urządzenia – m.in. z lampką kontrolną lub bez, do napięcia zasilania 230 V lub 24 V. Wszystkie warianty charakteryzują się płaską konstrukcją, co ułatwia montaż podtynkowy i zapewnia komfort obsługi. Wiele produktów ma ponadto funkcję modulacji szerokości impulsu, która umożliwia bardziej precyzyjne ustawianie temperatury i jednocześnie przynosi oszczędność energii.

 • Wyższy komfort regulacji ogrzewania podłogowego
 • Ochrona zaworów zapobiega blokadzie siłowników
 • Ochrona przed mrozem od temperatur poniżej 5°C
 • Łatwy montaż dzięki niewielkiej głębokości zabudowy 26 mm
 • Płaskie pokrętło zapobiega omyłkowemu przestawieniu regulatora
 • Modulacja szerokości impulsu umożliwia lepsze ustawienie temperatury i większą efektywność energetyczną
 • Nowoczesna różnorodność: kompatybilne z programami stylistycznymi System 55 Gira

Moduły podtynkowe do elektronicznej regulacji temperatury w pomieszczeniu

Regulator temperatury w pomieszczeniu 230 V~ ze stykiem rozwiernym lub zwiernym, wyłącznikiem i lampką kontrolną

Regulator temperatury w pomieszczeniu służy do komfortowego sterowania ogrzewaniem w mieszkaniach i obiektach komercyjnych. Za pomocą wewnętrznego czujnika mierzy temperaturę w pomieszczeniu i odpowiednio do odchylenia od ustawionej wartości zadanej włącza ogrzewanie lub chłodzenie.

 • Wysokiej jakości regulacja temperatury z modulacją szerokości impulsu (PWM) zapewniająca wyższą precyzję i efektywność energetyczną
 • Płaska obudowa podtynkowa (26 mm) ułatwia montaż
 • Automatyczna ochrona zapobiega blokadzie zaworów
 • Lampka kontrolna
 • Do trybu ogrzewania i chłodzenia
 • Ochrona przed mrozem od temperatur poniżej 5°C

Dowiedz się więcej

Regulator temperatury w pomieszczeniu 230 V~/10 A ze stykiem zwiernym, lampką kontrolną i czujnikiem do elektrycznego ogrzewania podłogowego

Regulator temperatury w pomieszczeniu służy do komfortowego sterowania ogrzewaniem w mieszkaniach i obiektach komercyjnych. Wyposażony w czujnik zewnętrzny z czujnikiem zdalnym może być też stosowany do sterowania elektrycznymi ogrzewaniami podłogowymi.

 • Regulacja temperatury podłogi w pomieszczeniach zamkniętych
 • Płaska obudowa podtynkowa (26 mm) ułatwia montaż
 • Automatyczna ochrona zapobiega blokadzie zaworów
 • Ochrona przed mrozem od temperatur poniżej 5°C
 • Lampka kontrolna

Dowiedz się więcej

Regulator temperatury w pomieszczeniu 230 V~ ze stykiem rozwiernym

Regulator temperatury w pomieszczeniu służy do komfortowego sterowania ogrzewaniem w mieszkaniach i obiektach komercyjnych. Sterowanie temperaturą odbywa się na bazie czujnika wewnętrznego.

 • Wysokiej jakości regulacja temperatury z modulacją szerokości impulsu (PWM) zapewniająca wyższą precyzję i efektywność energetyczną
 • Płaska obudowa podtynkowa (26 mm) ułatwia montaż
 • Do zaworu typu „w stanie bezprądowym zamknięty”
 • Automatyczna ochrona zapobiega blokadzie zaworów
 • Ochrona przed mrozem od temperatur poniżej 5°C

Dowiedz się więcej

Regulator temperatury w pomieszczeniu 24 V~ ze stykiem rozwiernym lub zwiernym, wyłącznikiem i lampką kontrolną

Regulator temperatury w pomieszczeniu służy do komfortowego sterowania ogrzewaniem w mieszkaniach i obiektach komercyjnych. Za pomocą wewnętrznego czujnika mierzy temperaturę w pomieszczeniu i odpowiednio do odchylenia od ustawionej wartości zadanej włącza ogrzewanie lub chłodzenie.

 • Wysokiej jakości regulacja temperatury z modulacją szerokości impulsu (PWM) zapewniająca wyższą precyzję i efektywność energetyczną
 • Wykrywanie przepływu opadającego: w przypadku nagłego spadku temperatury, np. na skutek otwarcia okna, ogrzewanie jest redukowane
 • Płaska obudowa podtynkowa (26 mm) ułatwia montaż
 • Automatyczna ochrona zapobiega blokadzie zaworów
 • Do trybu ogrzewania i chłodzenia
 • Ochrona przed mrozem od temperatur poniżej 5°C
 • Lampka kontrolna

Dowiedz się więcej

Listwa zaciskowa, 6x, 230 V

Listwa zaciskowa umożliwia szybkie i wydajne podłączenie siłowników zaworów termostatycznych do regulatorów temperatury w pomieszczeniu Gira. Zasilanie podzespołów zapewnia bezpośrednio listwa zaciskowa. Możliwe jest też połączenie z regulatorami temperatury w pomieszczeniu System 3000 Gira.

Więcej informacji na temat regulacji temperatury w pomieszczeniu System 3000 Gira