Ręczne sterowanie żaluzjami

Sterowanie żaluzjami za pomocą łącznika kołyskowego

Prosty łącznik do ręcznej obsługi żaluzji lub rolet: należy nacisnąć odpowiednio lewy przycisk ze strzałką do góry lub prawy przycisk ze strzałką w dół, aby podnieść lub opuścić żaluzję.

Więcej

Sterowanie żaluzjami za pomocą łącznika pokrętnego

Prosty wariant do ręcznej obsługi żaluzji lub rolet: Łącznik pokrętny należy przekręcić odpowiednio w lewo lub w prawo, jeżeli żaluzja ma zostać podniesiona lub opuszczona.

Więcej