Ręczne sterowanie żaluzjami

Sterowanie żaluzjami za pomocą łącznika kołyskowego

Prosty łącznik do ręcznej obsługi żaluzji lub rolet: należy nacisnąć odpowiednio lewy przycisk ze strzałką do góry lub prawy przycisk ze strzałką w dół, aby podnieść lub opuścić żaluzję.

Więcej

Sterowanie żaluzjami za pomocą łącznika pokrętnego

Prosty wariant do ręcznej obsługi żaluzji lub rolet: Łącznik pokrętny należy przekręcić odpowiednio w lewo lub w prawo, jeżeli żaluzja ma zostać podniesiona lub opuszczona.

Więcej

Gira uses cookies for websites in the domain gira.de. Some of them are essential, while others help us to improve this website and your experience. Find out more about the cookies used by us or third parties and your options for issuing them in our data protection declaration.

If you reject cookies for statistical analysis, no tracking cookies will be sent. Your visit to this website will then not be recorded.