Downloads & Software-Updates


Category

Gira Project Assistent (GPA)

back

ZIP, 750.226 Kb

Versie: 4.8.0.7803

Datum: 15.11.2022

Downloaden

Archief

Talen

Systeemvereisten

 • Besturingssysteem: Windows 10 met x86/x64-architecturen (Intel / AMD)
 • Beschikbaar geheugen op de harde schijf: minstens 16 GB
 • Werkgeheugen (RAM): minstens 4 GB

Ondersteunde apparaten

 • Gira X1 v1,v2: projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira DCS-IP-gegevensinterface v1: projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira beveiligingssysteem Alarm Connect v1, v2: projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira logische module v1: onderhoudsfuncties
 • Gira L1 v2: projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira G1 v1, v2, v100, v200, v3.0, v3.1, v3.2: onderhoudsfuncties
 • Gira G1 v3.3: projectplanning/inbedrijfstelling als X1-client en onderhoudsfuncties
 • Gira KNX IP-router v2: firmware-update
 • Gira KNX IP-router v3, v4: onderhoudsfuncties
 • Gira S1 v3, v4, v5: onderhoudsfuncties, vanaf v5.1 inbedrijfstelling van de template voor toegang op afstands

Als onderhoudsfuncties gelden firmware-update, herstart en fabrieksreset voor zover deze via het onderhoudscentrum (GPA-menu -> Onderhoud en update) worden uitgevoerd.

Ondersteunde firmwareversies

Met de GPA v4.8 kunnen de volgende firmwareversies voor apparaten worden geprojecteerd en in bedrijf worden gesteld:

 • Gira X1 v2.7.585
 • Gira L1 v2.5.149
 • Gira G1 v3.4.98
 • Gira DCS-IP-gegevensinterface v1.1.41
 • Gira S1 v6.1.58 voor apparaatversie I00 en I01
 • Gira S1 v6.1.105 voor apparaatversie uit I02

In acht nemen dat altijd de bij de GPA versie passende firmwareversies van de apparaten in het project moeten worden gebruikt.

Oplossingen

OpenVPN en DHCP

De OpenVPN-functie in de Gira X1 werkt alleen in combinatie met DHCP. Er moet een DHCP-server in het netwerk voorhanden zijn en het netwerk van de Gira X1 moet via DHCP en niet door middel van een statische IP-configuratie worden geïnitialiseerd. Dit is nodig opdat de OpenVPN-server de zich verbindende clients een IP-adres kan toewijzen. Als u de Gira X1 altijd met een vast IP-adres wilt gebruiken, dan bestaat doorgaans de mogelijkheid de DHCP-server (meestal onderdeel van de internetrouter) zodanig te configureren, dat deze aan de Gira X1 altijd hetzelfde IP-adres toewijst.

Gira X1/L1: Opslaan van remanente gegevens

Remanente gegevens worden elke 15 minuten door de logische module opgeslagen. Binnen deze periode kunnen gegevens bij een spanningsonderbreking verloren gaan.

Gira X1/L1: Kiezen van het fysieke adres vereist een applicatiedownload

De Gira X1/L1 biedt meerdere fysieke adressen aan. Bij de programmering van het fysieke adres in de ETS wordt alleen het apparaatadres overgenomen. De aanvullende adressen worden pas na het downloaden van het applicatieprogramma
overgenomen.

Gira X1/L1: Eenmalige vertraging bij de eerste gebeurtenis

Na downloaden van het project reageert de Gira X1/L1 op de eerste gebeurtenis met een vertraging van ca. 1 seconde.

Variabele-datapunten in de simulatie

Waarden die in de simulatiemodus op een variabele-datapunt worden geschreven, worden niet doorgegeven. Dit geldt alleen voor de simulatie. Op de logische module werken de variabele-datapunten zoals verwacht.

Firmwarebestand kan niet worden toegevoegd

Als bij het toevoegen van een firmwarebestand de fout verschijnt dat het geen geldig firmwarebestand is, kan dit meerdere redenen hebben en als volgt worden verholpen:

 • Het is geen officieel firmwarebestand of het bestand is onvolledig of verkeerd gedownload: download het firmwarebestand in dit geval opnieuw op https://download.gira.de.
 • Niet alle vereiste Windows-updates zijn geïnstalleerd. Installeer in dit geval deze update handmatig: https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime/net462