Urządzenia do systemu KNX

System Gira KNX umożliwia optymalną integrację najróżniejszych urządzeń o niezwykle szerokim spektrum funkcji. Zapewniają one bezwarunkową realizację nawet najbardziej wymagających życzeń mieszkańców. Sterowanie oświetleniem, żaluzjami i ogrzewaniem oraz systemami multimediów, bezpieczeństwa i domofonii można połączyć ze sobą za pomocą magistrali i bez trudu koordynować – dzięki czemu wygodniej się mieszka i pracuje.

Urządzenia sterownicze

Gira oferuje najróżniejsze urządzenia i narzędzia programowe do komfortowej obsługi wszystkich funkcji systemu KNX. Inteligentne centrale sterownicze z ekranem dotykowym, automatyczne czujniki i ręczne łączniki samopowrotne, aplikacje na smartfony i tablety – wszystkie rozwiązania Gira służące do obsługi robią wrażenie dużą różnorodnością funkcji, wysoką kompatybilnością i estetycznym wzornictwem. Ponadto można je elastycznie dostosować do potrzeb mieszkańców i aktywnie przyczyniają się do oszczędności energii bez konieczności rezygnacji z dotychczasowego komfortu mieszkania.

Gira G1

Gira G1 może być stosowany jako centrum sterowania systemu KNX. Dzięki doskonałemu wyświetlaczowi Multitouch wszystkie funkcje można wygodnie obsługiwać jednym dotknięciem palca lub gestem.


Aplikacja X1

Aplikacja Gira X1 zmienia istniejące urządzenia mobilne w elementy do komfortowej obsługi inteligentnego technicznego wyposażenia budynków. Łatwy w obsłudze interfejs zapewnia wizualizację instalacji KNX zainstalowanej w domu jednorodzinnym oraz wygodny dostęp do jej funkcji

Control 9 Client

Gira Control 9 Client to szczególnie kompaktowe urządzenie do obsługi z ekranem o przekątnej 22,9 cm [9"], oparte na komputerze PC. W połączeniu z Gira HomeServer lub FacilityServer można jednym palcem centralnie sterować całym technicznym wyposażeniem budynku KNX i wystarczy tylko jedno spojrzenie, aby sprawdzić stan poszczególnych funkcji. Ponadto Gira Control 9 Client można zintegrować z systemem domofonowym Gira i wykorzystywać go jako unifon do domofonii audiowizualnej.

Control 19 Client 2

Gira Control 19 Client 2 to centralne urządzenie do obsługi Gira HomeServer/FacilityServer i instalacji KNX w domu. Za pomocą oferujących doskonałą jakość obrazu wyświetlaczy z ekranami dotykowymi można jednym palcem w łatwy sposób obsługiwać całe techniczne wyposażenie budynku.

Aplikacja mobilna do HomeServer/FacilityServer

Aplikacja do Gira HomeServer/FacilityServer umożliwia wygodną, mobilną obsługę zdalną całej techniki wyposażenia budynku – za pośrednictwem iPhone'a, iPada, iPoda touch i urządzeń mobilnych z systemem Android. To sposób na sterowanie funkcjami KNX, zarówno gdy się jest w drodze, jak i z każdego pomieszczenia w domu. Bezpłatna aplikacja mobilna prezentuje się w jednolitym wzornictwie interfejsu Gira. Dzięki temu użytkownik natychmiast orientuje się w menu obsługi i może również w drodze korzystać z zalet intuicyjnej struktury menu. Wariant aplikacji mobilnej dla iPadów jest ponadto dostępny w rozdzielczości HD.

Miniaturowy regulator natężenia oświetlenia KNX

Dzięki swojemu subtelnemu wzornictwu i płaskiej konstrukcji nowy miniaturowy regulator jasności KNX Gira dobrze komponuje się z obiektami, wobec których stawiane są wysokie wymagania architektoniczne. Regulator tak steruje lampami, aby utrzymywać żądane, stałe natężenie oświetlenia pomieszczenia. Wahania naturalnego oświetlenia dziennego są płynnie wyrównywane sztucznym oświetleniem. W przypadku wystarczającej ilości światła dziennego lub braku ruchu oświetlenie jest redukowane i w końcu wyłączane.

Miniaturowy czujnik obecności KNX

Nowe standardowe czujniki obecności KNX Gira i miniaturowy wariant komfortowy dzięki swojemu subtelnemu wzornictwu i płaskiej konstrukcji są doskonałym wyborem do obiektów, wobec których stawiane są wysokie wymagania architektoniczne. Czujniki wykrywają nawet najmniejsze ruchy w pomieszczeniu i umożliwiają automatyczne sterowanie różnymi funkcjami systemu KNX zależnie od obecności. Wariant komfortowy w porównaniu do wariantu standardowego oferuje liczne funkcje dodatkowe. Oprócz możliwości sterowania pilotem na podczerwień miniaturowy komfortowy czujnik obecności KNX Gira posiada liczne funkcje oprogramowania służące do inteligentnej regulacji oświetlenia.

Przyciskowy łącznik magistrali KNX

Przyciskowe łączniki magistrali KNX Gira stanowią interfejs pomiędzy systemem KNX a użytkownikiem. Te niezwykle wytrzymałe urządzenia są idealne do zastosowania w obiektach o specjalnych wymaganiach.

Podstawowy czujnik przyciskowy 3

Podstawowy czujnik przyciskowy 3 Gira umożliwia wygodne sterowanie najważniejszymi funkcjami podstawowymi inteligentnej techniki wyposażenia budynku – takimi jak załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, funkcjami nadajnika wartości i dodatkowego urządzenia przywołującego sceny. Czujnik jest przy tym bardzo elastyczny i dostosowuje się do potrzeb mieszkańców: Jeżeli zmienią się funkcje, przyciski można łatwo przeprogramować. Liczba możliwych do skonfigurowania funkcji zależy od ilości przycisków.

Komfortowy czujnik przyciskowy 3

Komfortowy czujnik przyciskowy 3 Gira umożliwia szczególnie wygodne sterowanie złożonymi funkcjami. W porównaniu z modelem podstawowym zapewnia on większy komfort obsługi dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak trójkolorowe świetlne sygnalizowanie stanu za pomocą diod LED czy zintegrowany czujnik temperatury do pomiaru i przekazywania lokalnej temperatury pomieszczenia. Liczba możliwych do skonfigurowania funkcji zależy od ilości przycisków danego modelu. Każdy przycisk ma dwie diody LED do wskazywania stanu i w zależności od ustawienia i wariantu może być obsługiwany przez naciśnięcie lewej lub prawej strony albo środka.

Czujnik przyciskowy 3 Plus

Czujnik przyciskowy 3 Plus Gira umożliwia nie tylko komfortową obsługę najróżniejszych funkcji systemu KNX, lecz dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi także szybki przegląd stanów poszczególnych funkcji. Ponadto wbudowany regulator temperatury pozwala na wygodne sterowanie temperaturą pomieszczenia. Liczba możliwych do skonfigurowania funkcji zależy od ilości przycisków. Każdy przycisk ma dwie diody LED do wskazywania stanu i w zależności od ustawienia i wariantu może być obsługiwany przez naciśnięcie lewej lub prawej strony albo środka.

Czujniki przyciskowe KNX RF

Zasilane bateriami czujniki przyciskowe KNX RF to radiowe nadajniki ścienne, które można zainstalować wszędzie tam, gdzie potrzebne są elementy do obsługi systemu – niezależnie od linii zasilania i magistrali. Mocuje się je za pomocą śrub na ścianie, przy użyciu odpowiedniego elementu montażowego na podtynkowej puszce instalacyjnej lub wygodnie za pomocą elementu montażowego z taśmą samoprzylepną na gładkich powierzchniach, takich jak szyby.

Standardowy czujnik obecności KNX

Standardowy czujnik obecności KNX Gira służy do wykrywania obecności i ruchu w pomieszczeniach. Wyposażony w trzy cyfrowe czujniki PIR i czujnik natężenia światła zapewnia precyzyjną regulację oświetlenia przez całą dobę. Przymocowany do stropu czujnik rejestruje najmniejszy ruch w zakresie 360°. Dodatkowo standardowy czujnik obecności KNX Gira może analizować zachowanie użytkownika. Dzięki temu w systemie KNX można energooszczędnie i według potrzeb sterować różnymi funkcjami, jak np. oświetleniem, ogrzewaniem lub wentylacją.

Komfortowy czujnik obecności KNX

Komfortowy czujnik obecności KNX Gira oferuje szeroki zakres funkcji dodatkowych do precyzyjnego wykrywania obecności i ruchu w pomieszczeniach. Można go wygodnie skonfigurować za pomocą dostępnego jako opcja pilota na podczerwień i umożliwia sterowanie światłem, ogrzewaniem lub wentylacją odpowiednio do potrzeb, zwiększając komfort mieszkania i ekonomiczność. Dzięki licznym funkcjom oprogramowania, takim jak indywidualne analizowanie czujników, adaptacyjna regulacja oświetlenia, możliwość konfiguracji faz regulatorów i wielu innym, urządzenie można optymalnie dostosować do warunków pomieszczenia i potrzeb mieszkańców.

Nasadzany standardowy łącznik automatyczny KNX

Nasadzany standardowy łącznik automatyczny KNX Gira to czujnik ruchu na podczerwień do zastosowania wewnątrz budynków, który pracuje na zasadzie termicznej detekcji osób, zwierząt lub przedmiotów. Czujnik wysyła polecenie sterownicze do systemu KNX i wyzwala w ten sposób różne, uprzednio indywidualnie ustawione działania. Można go np. skonfigurować w taki sposób, aby wyzwalanie sygnału powodowało automatyczne włączanie światła w pokoju, włączanie ogrzewania lub otwieranie okien i podnoszenie żaluzji.

Nasadzany komfortowy łącznik automatyczny KNX

Nasadzany komfortowy łącznik automatyczny KNX Gira to czujnik ruchu na podczerwień do zastosowania wewnątrz budynków, który pracuje na zasadzie termicznej detekcji ruchu i wysyła odpowiednie polecenia sterownicze do systemu KNX. Dysponuje on wieloma funkcjami dodatkowymi, na przykład przełączaniem pomiędzy trybem oświetlenia a trybem sygnalizacji, i umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne ustawienie urządzenia. W przypadku nieuprawnionego usunięcia nasadzany łącznik automatyczny KNX wyzwala ponadto alarm i ostrzega w ten sposób mieszkańców.

Regulator obiektu KNX

Regulator obiektu KNX Gira automatycznie utrzymuje stałą temperaturę pomieszczenia. Ponieważ regulator nie ma elementów do obsługi ani wskazujących, jest on idealny do takich obszarów zastosowań, w których regulacja temperatury bezpośrednio na urządzeniu nie jest konieczna albo jest niepożądana. Wbudowany sterownik rejestruje aktualną temperaturę pomieszczenia za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego czujnika temperatury i dostosowuje ją do wartości zadanych. W ten sposób można np. centralnie ustawiać temperaturę w budynkach biurowych z kilkoma pomieszczeniami. Regulator obiektu zapewnia wtedy stałe utrzymywanie zadanych ustawień temperatury.

Regulator ciągły KNX

Dzięki licznym możliwościom ustawień regulator ciągły KNX Gira umożliwia komfortową i ekonomiczną indywidualną regulację temperatury za pomocą systemu KNX Gira. W tym celu wbudowany sterownik rejestruje aktualną temperaturę pomieszczenia za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego czujnika temperatury i dostosowuje ją do wartości zadanych. Regulator ciągły KNX Gira dysponuje pięcioma różnymi trybami pracy – trybem komfortowym, gotowości, nocnym, trybem zabezpieczenia przed zamarzaniem/przed gorącem i blokady regulatora (np. praca z temperaturą rosy) – każdorazowo z odrębnymi wartościami zadanymi temperatury dla trybów ogrzewania lub chłodzenia. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się wysokim komfortem obsługi i równocześnie precyzyjniej sterować zużyciem energii niż w przypadku zwykłego ogrzewania.

Czujnik CO₂ KNX

Czujnik CO₂ KNX Gira niezawodnie nadzoruje temperaturę, wilgotność powietrza oraz stężenie CO₂ w budynkach i w ramach systemu KNX steruje działaniami mającymi na celu utrzymanie odpowiedniego klimatu pomieszczenia. Klasy szkolne, biura, pomieszczenia konferencyjne: tam, gdzie przebywa wiele osób, stężenie CO₂ szybko rośnie. Dlatego celowy jest automatyczny nadzór jakości powietrza za pomocą czujnika CO₂ KNX Gira. Poza czujnikiem CO₂ jest on wyposażony również w regulator wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia. Po przekroczeniu określonych wartości granicznych następuje np. otwarcie okien, włączenie wentylatora lub regulacja ogrzewania i klimatyzacji.

KNX Napęd nastawnika 3

Elektromotoryczny napęd nastawnika 3 KNX firmy Gira służy do regulacji temperatury w pomieszczeniu w systemach ogrzewania. Nadaje się do zastosowania zarówno przy grzejnikach, kaloryferach i konwektorach, w rozdzielaczach obwodu grzewczego, np. do ogrzewania podłogowego i w innych systemach.

System KNX

TOP

Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.com. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Akceptuj
 
Odmawiać