systeemopbouw
Geschikt voor instellingen van elk formaat

Dankzij de modulaire systeemopbouw is het Gira oproepsysteem 834 Plus zowel geschikt voor kleine installaties met enkele kamers als voor grote inrichtingen met verschillende wooneenheden of stations. Afhankelijk van de omvang van de te installeren installatie wordt daarbij een bovenliggende besturingscentrale toegepast.


Kleine installatie

Compacte installaties met slechts enkele kamers, zoals een artsenpraktijk of een klein behandelcentrum, kunnen zonder systeembesturingscentrale worden gerealiseerd. De stationscentrale voert dan alle functies van de systeembesturingscentrale uit, met uitzondering van de uitbreidingsmogelijkheden voor DECT-telefooninstallaties, VoIP-systemen, brandmeldcentrales of elektrische luidsprekerinstallaties.


Grote installatie

De bovenliggende besturingseenheid voor het Gira oproepsysteem 834 Plus in grote installaties is de systeembesturingscentrale Plus. Via een ethernetkabel brengt deze de verbinding met de stationscentrales tot stand. Optioneel kan de systeembesturingscentrale Plus met diverse softwaremodules worden uitgebreid. Zo kunnen DECT-telefooninstallaties, VoIP-systemen, brandmeldcentrales en elektrische luidsprekerinstallaties in het systeem worden geïntegreerd.

Op een station of in kleinere installaties wordt het Gira oproepsysteem 834 Plus beheerd via de stationscentrale Plus. Deze verbindt alle apparaten die via de stationsbus resp. de kamerbus zijn aangesloten met de systeembus (834 Plus LAN). Via de systeembesturingscentrale Plus kunnen maximaal 26 stations worden gekoppeld.


Brochures
Gira oproepsystemen en MiVa-sets

Gratis bestellen/downloaden